privacy
Bútľavá vŕba 30 - 2020-09-20 „Prebúdzanie Slovenska“ 2:30:12 1.721 157 0 0
Bútľavá vŕba 29 - 2020-08-09 „Mafia okolo práv detí“ 2:13:34 1.598 192 0 0
Bútľavá vŕba 28 - 2020-06-05 „Útok NAKA na slobodu vedeckého bádania“ 1:41:21 3.497 520 0 0
Bútľavá vŕba 27 - 2020-06-02 „Škola človeka alebo samo-seba-stvorenie“ 1:59:04 1.594 139 0 0
Bútľavá vŕba 26 - 2020-05-26 „Koronavírus: nalejme si čistého vína !“ 2:29:28 2.177 297 0 0
Bútľavá vŕba 25 - 2020-05-25 „Rozšírené, utlmené, fantazijné a či pozmenené vedomie ?“ 1:29:36 1.586 144 0 0
Bútľavá vŕba 24 - 2020-05-19 „Samo-sebe-vláda ako súlad poznávania a pretvárania“ 1:59:50 2.038 170 0 0
Bútľavá vŕba 23 - 2020-05-03 „Zmysel života“ 2:59:29 2.070 189 0 0
Bútľavá vŕba 22 - 2020-05-03 „Deti a rodičovský boj s úradmi“ 2:04:15 1.616 91 0 0
Bútľavá vŕba 21 - 2020-04-05 „Pandémia či panhystéria? alebo Čo môžeme a musíme urobiť, aby sme prežili?“ 2:00:30 2.225 255 0 0
Bútľavá vŕba 20 - 2020-03-04 „Spoločenský rozmer človeka“ 1:59:57 1.328 133 0 0
Bútľavá vŕba 19 - 2020-02-09 „Hrozí svetu nový Hitler ?“ 3:28:46 2.940 287 0 0
Bútľavá vŕba 18 - 2020-01-12 „Ako na nás padajú neriešené problémy“ 2:28:16 1.987 171 0 0
Bútľavá vŕba 17 - 2019-10-06 „Môže mi náboženstvo pomôcť prežiť demokraciu?“ 3:31:01 2.528 143 0 0
Bútľavá vŕba 16 - 2019-07-14 „Prečo jestvuje vojna proti kresťanstvu ?“ 3:30:15 2.699 231 0 0
Bútľavá vŕba 15 - 2019-04-21 „Kresťanstvo dneška a úpadok Západu“ 3:03:00 3.511 234 0 0
Bútľavá vŕba 14 - 2019-01-27 „Guruovia, spiritualita a Boh“ 3:00:41 2.256 158 0 0
Bútľavá vŕba 13 - 2018-12-30 „Čo bolo a čo (možno) bude ? Spoveď jedného slovenského činovníka“ 2:28:01 2.648 153 0 0
Bútľavá vŕba 12 - 2018-09-09 „Jordan B. Peterson a jeho 12 pravidiel života“ 2:50:37 2.836 187 0 0
Bútľavá vŕba 11 - 2018-08-12 „Taliansko kedysi a dnes“ 2:30:05 2.070 210 0 0
Bútľavá vŕba 10 - 2018-07-15 „Ľudské ego“ 2:29:08 2.174 146 0 0
Bútľavá vŕba 09 - 2017-12-30 "Náboženstvo — cesta k Bohu či jej zahatanie?" 3:01:26 2.598 246 0 0
Butľavá vŕba 08 - 2017-06-04 Ninja proti odpadkom 2:00:39 1.701 87 0 0
Butľavá vŕba 07 - 2016-06-19 Zvôľa Úradu verejného zdravotníctva SR (32kb) 1:30:37 1.524 59 0 0
Bútľavá vŕba 06 - 2016-02-02 “Človek, zdravie a peniaze” 2:01:18 1.566 82 0 0
Bútľavá vŕba 05 - 2015-12-22 Rodičom onkologicky chorých detí došla trpezlivosť 1:59:36 1.471 51 0 0
Butlava Vrba 04 - 2015-10-13 Utečenci - príležitosti a hrozby 1:32:39 1.503 56 0 0
Butlava Vrba 02 - 2015-08-18 Vy, vaše problémy 0:00 1.560 54 0 0
Bútľavá vŕba 03 2015-09-15 - Bankovky od nebankovky 1:59:52 1.410 92 0 0
Butlava Vrba 01 - 2015-08-04 Pilotná relácia 1:59:47 1.438 53 0 0