privacy
Cesta vzostupu 97 - 2019-09-20 Modli sa a pracuj ! 1:30:01 119 14 0 0
Cesta vzostupu 96 - 2019-08-23 2 Blahoslavenstvo… 1:29:25 1.631 83 0 0
Cesta vzostupu 95 - 2019-07-12 Neznáme fakty o Stvoriteľovi… 1:31:16 3.463 244 0 0
Cesta vzostupu 94 - 2019-06-19 Blahoslavenstvá 1. časť 1:31:42 2.205 142 0 0
Cesta vzostupu 93 - 2019-05-31 Vojny a terorizmus ! 1:32:00 2.100 181 0 0
Cesta vzostupu 92 - 2019-05-03 Staňte sa majstrami života… 1:30:01 3.109 175 0 0
Cesta vzostupu 91 - 2019-04-19 Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia 1:30:08 3.260 158 1 0
Cesta vzostupu 90 - 2019-04-05 Kto v skutočnosti hýbe spoločnosťou a svetom ? Skrytá pravda o dianí okolo nás… 1:30:17 4.200 357 0 0
Cesta vzostupu 89 - 2019-03-08 Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je ! 1:57:11 3.315 142 1 0
Cesta vzostupu 88 - 2019-02-08 Štyri druhy modlitby... 1:29:56 2.924 188 0 0
Cesta vzostupu 87 - 2019-01-25 Zmysel života a jeho hľadanie… 1:59:09 2.396 207 0 0
Cesta vzostupu 86 - 2019-01-11 Nebudeš žiadostivo túžiť po žene blížneho svojho ! 1:59:05 2.625 172 0 0
Cesta vzostupu 85 - 2018-11-28 Príroda vracia úder ! 1:30:05 2.860 225 0 0
Cesta vzostupu 84 - 2018-10-31 Nevydáš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu ! 1:30:09 2.386 153 0 0
Cesta vzostupu 83 - 2018-10-17 Nepokradneš ! 1:28:13 2.298 139 0 0
Cesta vzostupu 82 - 2018-09-07 Nescudzoložíš 2:00:35 2.738 234 0 0
Cesta vzostupu 81 - 2018-08-10 Védy a kresťanstvo 1:54:53 2.680 249 0 0
Cesta vzostupu 80 - 2018-07-27 Nezabiješ! 2:00:04 2.403 173 0 0
Cesta vzostupu 79 - 2018-07-13 Cti otca i matku… 2:00:39 2.399 181 0 0
Cesta vzostupu 78 - 2018-06-29 Iný pohľad na Inakosť 1:09:30 2.628 202 0 0
Cesta vzostupu 77 - 2018-06-15 O deštruktívnom princípe nemravnosti v umení a v živote 1:58:58 2.348 205 0 0
Cesta vzostupu 76 - 2018-06-01 Prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť? III. časť 1:57:23 2.138 165 0 0
Cesta vzostupu 75 - 2018-05-18 Prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť ? II. časť 1:56:55 2.123 229 0 0
Cesta vzostupu 74 - 2018-05-04 Prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť? 1:54:54 2.158 305 0 0
Cesta vzostupu 73 - 2018-04-20 Tyran na tróne múdreho kráľa... 1:58:39 1.643 172 1 0
Cesta vzostupu 72 - 2018-04-06 Vražda alebo spása? Doznievanie Veľkej noci... 1:58:41 2.069 192 0 0
Cesta vzostupu 71 - 2018-03-16 Kruh pre prirodzenú pomoc v živote... 1:32:18 2.023 200 0 0
Cesta vzostupu 70 - 2018-03-09 Odpustenie na hlbších rovinách vedomia II. časť 1:39:14 1.545 189 0 0
Cesta vzostupu 69 - 2018-02-23 „Odpustenie na hlbších rovinách vedomia?“ 1:58:43 1.566 231 0 0
Cesta vzostupu 68 - 2018-02-09 „Mystika a záhrobie alebo cesta Svetla?“ 1:58:54 1.699 238 1 0
Cesta vzostupu 67 - 2018-01-26 „Posledný súd! Prečo už nemáme veľa času?“ 1:57:53 1.949 291 0 0
Cesta vzostupu 66 - 2018-01-12 Fenomén bohatstva a chudoby na ceste duchovného rastu II. 1:28:57 1.358 175 0 0
Cesta vzostupu 65 - 2018-01-05 Fenomén bohatstva a chudoby na ceste duchovného rastu... 1:31:43 1.423 200 0 0
Cesta vzostupu 64 - 2017-12-22 Súmrak a úsvit vo vedomí človeka - Čo sa udialo pred dvomi tisícročiami na zemi ? 1:30:34 1.804 266 0 0
Cesta vzostupu 63 - 2017-11-03 Úrovne vedomia II. časť 1:30:51 1.415 251 0 0
Cesta vzostupu 62 - 2017-09-22 Úrovne vedomia I. časť... 1:30:01 1.884 303 0 0
Cesta vzostupu 61 - 2017-09-08 Varovné znamenia doby II. časť 1:29:52 1.552 257 0 0
Cesta vzostupu 60 - 2017-07-28 O výšinách a pádoch kresťanstva na Zemi. Poctivo a pravdivo! 1:30:20 1.477 312 0 0
Cesta vzostupu 59 - 2017-06-30 Pôvodné duchovno Slovanov versus kresťanstvo 29:05 743 192 0 0
Cesta vzostupu 58 - 2017-06-02 Varovné znamenia doby I. časť… 1:16:09 680 133 0 0
Cesta vzostupu 57 - 2017-05-19 Duchovné príčiny migračnej krízy v Európe... 1:31:31 445 114 0 0
Cesta Vzostupu 56 - 2017-04-21 Bruno Groning: "Nevyliečiteľné neexistuje" 1:30:17 571 117 0 0
Cesta vzostupu 55 - 2017-04-07 Zvíťaz nad sebou samým a zvíťazíš nad svetom ! 1:27:07 449 1.360 0 0
Cesta vzostupu 54 - 2017-03-31 Oslobodenie duše a nájdenie krásy života... 1:30:40 422 106 0 0
Cesta vzostupu 53 - 2017-03-10 Eutanázia a jej hlbšie súvislosti 1:30:22 236 72 0 0
Cesta vzostupu 52 - 2017-02-24 Citlivé duchovno spoločenské témy 2. časť 1:31:03 203 76 0 0
Cesta vzostupu 51 - 2017-02-03 Citlivé duchovno-spoločenské témy 1. časť 2:01:29 204 75 0 0
Cesta vzostupu 50 - 2016-12-09 Hľadanie hlbšieho zmyslu Vianoc za sprievodu fujary... 1:58:49 156 66 0 0
Cesta vzostupu 49 - 2016-11-18 Nepoznané duchovné príčiny spoločenského a svetového diania 1:59:58 164 79 0 0
Cesta vzostupu 48 - 2016-11-11 Sekty a slobodné spoločenstvá II. 1:50:03 173 74 0 0
Cesta vzostupu 47 - 2016-10-28 Sekty a slobodné spoločenstvá 1:59:56 220 74 0 0
Cesta vzostupu 46 - 2016-09-16 Mimozemské civilizácie a duchovná cesta človeka 1:57:39 182 79 0 0
Cesta vzostupu 45 - 2016-09-02 Energia myšlienky - nepoznaný zdroj sily nového tisícročia 1:58:42 238 95 0 0
Cesta vzostupu 44 - 2016-08-19 Stupne duchovného rozhľadu 2.časť 2:58:50 131 76 0 0
Cesta vzostupu 43 - 2016-07-29 Stupne duchovného rozhľadu 1:56:50 124 70 0 0
Cesta vzostupu 42 - 2016-07-22 Rozhovor o životnej ceste človeka II.časť 1:38:31 116 72 0 0
Cesta vzostupu 41 - 2016-06-17 Varovný predobraz darovaný ľudstvu (32kb) 1:38:18 126 66 0 0
Cesta vzostupu 40 - 2016-06-03 “Rekapitulácia, nové výhľady a postrehy poslucháčov” 1:59:29 87 60 0 0
Cesta vzostupu 39 - 2016-05-27 Biblické príbehy a ich nepoznaný zmysel II. časť 1:56:57 125 68 0 0
Cesta vzostupu 38 - 2016-05-13 Krádež za bieleho dňa alebo ako sme nechali odcudziť vlastnú identitu 1:57:33 113 60 0 0
Cesta vzostupu 37 - 2016-05-06 Biblické príbehy a ich nepoznaný zmysel 1:53:38 137 81 0 0
Cesta vzostupu 36 - 2016-04-22 “Nepodmienený príjem – pomoc alebo úskalie?”… 2:04:30 96 57 0 0
Cesta vzostupu 35 - 2016-04-15 Rovnováha v živote a prírodnom dianí 1:59:27 100 64 0 0
Cesta vzostupu 34 - 2016-04-01 Medziľudské a partnerské vzťahy 1:58:17 177 77 0 0
Cesta vzostupu 33 - 2016-03-25 Právo – umenie dobra a spravodlivosti alebo služba 1:59:40 100 63 0 0
Cesta vzostupu 32 - 2016-02-26 - Rozhovor o životnej ceste človeka 2:02:19 99 64 0 0
Cesta vzostupu 31 - 2016-02-12 Súčasný školský systém – skutočne jediná možnosť pre naše deti? 2:00:58 81 59 0 0
Cesta vzostupu 30 - 2016-01-22 Sebestačnosť na ceste k slobode 1:56:05 87 65 0 0
Cesta vzostupu 29 - 2016-01-15 Imigračná kríza – netušené duchovné súvislosti 2:00:19 93 64 0 0
Cesta vzostupu 28 - 2015-12-23 “Úloha muža v dnešnej nejednoduchej situácii” 2:07:11 106 70 0 0
Cesta vzostupu 27 - 2015-12-04 “Ochrana vyššieho vedomia v otrasoch a zmätenosti dnešných dní…” 1:58:50 108 58 0 0
Cesta Vzostupu 26 - 2015-11-06 Cesta múdrosti 2:01:43 128 78 0 0
Cesta Vzostupu 25 - 2015-10-16 Čo chýba súčasnému školstvu? 1:57:45 103 63 0 0
Cesta Vzostupu 24 - 2015-10-02 SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ 2. časť. 2:00:20 79 56 0 0
Cesta Vzostupu 23 - 2015-09-18 O živote človeka, jeho zmysle, cieli 2:04:01 192 74 0 0
Cesta Vzostupu 22 - 2015-08-28 Ako sa stať úspešným obchodníkom 1:58:30 112 66 0 0
Cesta Vzostupu 21 - 2015-08-14 Umenie – prekliatie i požehnanie 2:59:19 110 60 0 0
Cesta Vzostupu 20 - 2015-07-31 Sloboda a zodpovednosť 1:58:30 167 68 0 0
Cesta Vzostupu 19 - 2015-07-17 Krása a tvorivosť - Cesta k naplneniu a sobode ducha 3:02:38 112 62 0 0
Cesta Vzostupu 18 - 2015-06-12 Mier a porozumenie 3:02:28 110 60 0 0
Cesta Vzostupu 17 - 2015-05-15 Dokončenie témy a ľudskom vedomí za prahom pozemskosti 2:29:35 100 57 0 0
Cesta Vzostupu 16 - 2015-03-25 Vedomie za prahom pozemskosti IV.časť 1:59:36 98 57 0 0
Cesta Vzostupu 15 - 2015-02-13 Ľudské vedomie za prahom pozemskosti III. časť 3:04:51 125 73 0 0
Cesta Vzostupu 14 - 2015-01-16 Ľudské vedomie za hranicou pozemskosti 3. časť 3:02:22 124 62 0 0
Cesta Vzostupu 13 - 2014-10-31 Ľudské vedomie za prahom pozemskosti II. časť 3:01:44 174 76 0 0
Cesta Vzostupu 12 - 2014-10-03 Ľudské vedomie za prahom pozemskosti 2:59:49 241 66 0 0
Cesta Vzostupu 11 - 2014-08-22 Trest a spravodlivosť II.časť 2:59:53 134 60 0 0
Cesta Vzostupu 10 - 2014-08-15 Trest a spravodlivosť 1. časť 2:34:25 153 74 0 0
Cesta Vzostupu 09 - 2014-07-25 Duchovná úloha mužského princípu II. časť 2:54:12 140 71 0 0
Cesta Vzostupu 08 - 2014 -06-20 Duchovná úloha muža - cesta cti a rytierskosti 3:01:37 185 76 0 0
Cesta Vzostupu 07 - 2014-05-23 Najpriamejšia cesta k premene spoločnosti 3:00:50 138 66 0 0
Cesta Vzostupu 06 - 2014-04-25 Žena a jej poslanie pri obrode Zeme 2:56:35 175 75 0 0
Cesta Vzostupu 05 - 2014-04-14 Osobná duchovná zodpovednosť IV. časť 2:58:14 178 77 0 0
Cesta Vzostupu 04 - 2014-04-04 Osobná duchovná zodpovednosť III. časť 3:03:21 210 70 0 0
Cesta Vzostupu 03 - 2014-03-28 Osobná duchovná zodpovednosť II. časť 3:00:06 195 78 0 0
Cesta Vzostupu 02 - 2014-02-21 Osobná duchovná zodpovednosť 3:02:33 357 88 0 0
Cesta Vzostupu 01 - 2014-01-24 Cesta vzostupu národa 3:01:42 1.654 100 0 0