Na panské
Humoristická relácia s posluchá?skou interakciou.
Moderátor: Pa?ko Sralko