Finan?né zdravie SV

by Slobodný Vysielač

Moderuje: Ing. Andrej Koval?ík
Email: andrej.kovalcik@slobodnyvysielac.org