privacy
Bývam bývaš bývame 113 - 2018-11-05 1:31:57 1.288 35 0 0
Bývam bývaš bývame 112 - 2018-10-08 Písomné hlasovanie 2 1:29:46 1.064 42 0 0
Bývam bývaš bývame 111 - 2018-09-24 Písomné hlasovanie… 1:30:07 1.096 36 0 0
Bývam bývaš bývame 110 - 2018-09-10 „Dobre už bolo ?“ 1:27:59 1.317 49 0 0
Bývam bývaš bývame 109 - 2018-07-16 Dobre už bolo 1:28:24 1.705 59 0 0
Bývam bývaš bývame 108 - 2018-07-02 Novela zákona v 2. čítaní 1:26:01 1.762 43 0 0
Bývam bývaš bývame 107 - 2018-06-04 O novele v parlamente 1:20:14 1.714 43 0 0
Bývam bývaš bývame 106 - 2018-05-21 Kritické myslenie... 1:29:51 1.944 45 0 0
Bývam bývaš bývame 105 - 2018-05-07 1:02:22 2.045 36 0 0
Bývam bývaš bývame 104 - 2018-04-09 Od správy k Spoločenstvu... 1:28:41 2.357 44 0 0
Bývam bývaš bývame 103 - 2018-03-26 Sociálne podniky komunálnych služieb... 1:31:01 2.565 55 0 0
Bývam bývaš bývame 102 - 2018-03-12 Spoločenstvo vlastníkov bytov - čo to vlastne znamená, zriadenie a kompetencie... 1:30:41 3.022 72 0 0
Bývam bývaš bývame 101 - 2018-02-26 1:30:45 3.105 64 0 0
Bývam bývaš bývame 100 - 2018-02-12 Zmluva o prevode vlastníctva... 1:28:27 3.164 80 0 0
Bývam bývaš bývame 99 - 2018-01-29 Spomienky na Socializmus... 1:28:33 3.311 81 0 0
Bývam bývaš bývame 98 - 2017-12-18 "Transformačný" zákon č.182/93 1:24:27 3.914 86 0 0
Bývam bývaš bývame 97 - 2017-12-11 Otázky poslucháčov na tému Spoločná televízna anténa a ďalšie spoločné zariadenia 1:29:10 3.987 66 0 0
Bývam bývaš bývame 96 - 2017-12-04 1:30:03 3.982 62 0 0
Bývam bývaš bývame 95 - 2017-11-27 Listáreň na tému nebytové priestory 1:36:29 4.176 70 0 0
Bývam bývaš bývame 94 - 2017-11-20 Základy práva o vlastníctve bytov I. 1:25:53 4.144 68 0 0
Bývam bývaš bývame 93 - 2017-11-06 Zohľadnenie miery využívania spoločných častí a zariadení domu 1:26:07 3.985 70 0 0
Bývam bývaš bývame 92 - 2017-10-30 1:21:40 3.784 55 0 0
Bývam bývaš bývame 91 - 2017-10-23 1:32:00 3.630 58 0 0
Bývam bývaš bývame 90 - 2017-10-16 1:29:37 3.394 62 0 0
Bývam bývaš bývame 89 - 2017-10-09 Spoločenstvo alebo správca? 11.časť 1:27:45 3.367 62 0 0
Bývam bývaš bývame 88 - 2017-10-02 Spoločenstvo alebo správca? 10.časť 1:30:17 2.972 59 0 0
Bývam bývaš bývame 87 - 2017-09-25 Spoločenstvo alebo správca? 9.časť 1:31:01 2.807 59 0 0
Bývam bývaš bývame 86 - 2017-09-18 Spoločenstvo alebo správca? 8.časť 1:29:49 2.567 55 0 0
Bývam bývaš bývame 85 - 2017-09-11 Spoločenstvo alebo správca? 7.časť 1:31:00 2.523 58 0 0
Bývam bývaš bývame 84 - 2017-09-04 Spoločenstvo alebo správca? 6.časť 1:29:50 2.410 73 0 0
Bývam bývaš bývame 83 - 2017-08-30 Spoločenstvo alebo správca? 5.časť 1:31:38 2.119 55 1 0
Bývam bývaš bývame 82 - 2017-08-23 Spoločenstvo alebo správca? 4.časť 1:31:21 1.812 59 0 0
BBB 81 - 2017-08-16 Spoločenstvo alebo správca? 3.časť 1:30:50 1.458 73 0 0
BBB 80 - 2017-08-08 Spoločenstvo alebo správca? 2.časť 1:30:52 1.314 73 0 0
BBB 79 - 2017-08-02 Spoločenstvo alebo správca? 1.časť 1:30:05 1.215 75 1 0
Bývam bývaš bývame 78 - 2017-07-26 Vyúčtovanie za rok 2016 IX. 1:30:56 1.009 68 0 0
Bývam bývaš bývame 77 - 2017-07-19 Vyúčtovanie za rok 2016 VIII. 1:28:57 344 55 0 0
Bývam bývaš bývame 76 - 2017-07-12 Vyúčtovanie za rok 2016 VII. 1:32:35 212 50 0 0
Bývam bývaš bývame 75 - 2017-07-05 Vyúčtovanie za rok 2016 VI. 1:30:03 97 49 0 0
Bývam bývaš bývame 74 - 2017-06-28 Vyúčtovanie za rok 2016 V. 1:01:30 62 49 0 0
Bývam bývaš bývame 73 - 2017-06-21 Vyúčtovanie za rok 2016 IV. 1:27:41 60 47 0 0
Bývam bývaš bývame 72 - 2017-06-14 Vyúčtovanie za rok 2016 III. 1:00:06 57 48 0 0
BBB 71 - 2017-06-07 Vyúčtovanie za rok 2016 II. 1:30:35 52 43 0 0
BBB 70 - 2017-05-31 Vyúčtovanie za rok 2016 59:50 64 48 0 0
Bývam bývaš bývame 69 - 2017-05-24 1:29:06 50 36 0 0
Bývam bývaš bývame 68 - 2017-05-17 59:08 42 38 0 0
Bývam bývaš bývame 67 - 2017-05-10 1:29:41 47 38 0 0
Bývam bývaš bývame 66 - 2017-05-09 2:00:32 37 37 0 0
Bývam bývaš bývame 65 - 2017-05-03 1:00:18 44 36 0 0
Bývam bývaš bývame 64 - 2017-04-26 1:30:29 45 39 0 0
Bývam bývaš bývame 63 - 2017-04-19 1:00:56 43 39 0 0
Bývam bývaš bývame 62 - 2017-04-12 1:30:09 44 36 0 0
Bývam bývaš bývame 61 - 2017-04-05 s JUDr. Marekom Valachovičom PhD. 1:25:11 64 42 0 0
BBB 60 - 2017-03-29 Výberové konanie dodávateľa služieb, súdne vymáhanie pohľadávok, exekúcie 1:29:39 62 44 0 0
BBB 59 - 2017-03-22 Ročné vyúčtovanie, preplatky a nedoplatky, mandátna zmluva spoloč. so správcom 1:00:20 61 41 0 0
BBB 58 - 2017-03-15 Správa bytového domu ako kompaktného stavebného celku vlastníkmi v dome 1:28:18 42 37 0 0
BBB 57 - 2017-03-08 Hlasovanie na schôdzi vlastníkov, zmluva o výkone správy 59:56 61 43 0 0
BBB 56 - 2017-03-01 Schôdza vlastníkov, zvolávanie, program schôdze, prenájom spoločných priestorov 1:28:11 49 47 0 0
BBB 55 - 2017-02-22 Zástupcovia vlastníkov, opodstatnenosť ich existencie, právomoci a povinnosti 59:53 53 43 0 0
BBB 54 - 2017-02-15 Miroslav Kantner a riešenia aktuálnych problémov vlastníkov bytov 1:29:22 57 39 0 0
BBB 53 - 2017-02-08 Bytové družstvo Prešov navrhuje dodatok k zmluve vlastníkov 58:32 43 38 0 0
BBB 52 - 2017-02-01 Zhromaždenie vlastníkov - dokončenie a ohlasy poslucháčov 1:59:16 33 35 0 0
BBB 51 - 2017-01-25 Zhromaždenie vlastníkov - pokračovanie 59:59 24 38 0 0
BBB 50 - 2017-01-18 Riadiaci orgán spoločenstva - Zhromaždenie vlastníkov 1:59:11 27 37 0 0
BBB 49 - 2017-01-11 Rada - dokončenie témy 59:46 58 39 0 0
BBB 48 - 2017-01-04 Rada - kontrolný orgán Spoločenstva 2:00:00 33 38 0 0
BBB 47 - 2016-12-28 Predseda - výkonný orgán Spoločensva 1:29:31 30 36 0 0
BBB 46 - 2016-12-21 Orgány Spoločenstva - kompetencie volených členov 1:56:17 33 39 0 0
BBB 45 - 2016-11-23 Správa domu spoločenstvom alebo Správcom 1:00:36 25 40 0 0
BBB 44 - 2016-11-16 Písomné hlasovanie vlastníkov v bytových domoch 59:20 32 38 0 0
BBB 43 - 2016-11-02 Rozhodovanie na zhromaždení, resp. schôdzi vlastníkov - pokračovanie 57:55 31 36 0 0
Bývam bývaš bývame 42 - 2016-10-26 Rozhodovanie o spoločných priestoroch a zariadeniach 1:00:26 43 39 0 0
Bývam bývaš bývame 41 - 2016-10-19 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov… 59:50 32 36 0 0
Bývam bývaš bývame 40 - 2016-10-11 59:28 27 38 0 0
Bývam bývaš bývame 39 - 2016-10-05 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov… 59:32 24 37 0 0
Bývam bývaš bývame 38 - 2016-09-07 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov… 58:33 30 39 0 0
Bývam bývaš bývame 37 - 2016-08-31 59:06 28 36 0 0
Bývam bývaš bývame 36 - 2016-08-24 57:07 28 37 0 0
Bývam bývaš bývame 35 - 2016-08-10 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov… 59:07 25 40 0 0
Bývam bývaš bývame 34 - 2016-08-03 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov… 59:47 38 38 0 0
Bývam bývaš bývame 33 - 2016-07-27 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov… 1:00:05 27 39 0 0
Bývam bývaš bývame 32 - 2016-07-13 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov… 59:56 27 37 0 0
Bývam bývaš bývame 31 - 2016-07-06 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov… 59:26 27 40 0 0
Bývam bývaš bývame 30 - 2016-06-22 spolunažívanie a spoločné hospodárenie vlastníkov bytov (32kb) 1:00:03 32 38 0 0
Bývam bývaš bývame 29 - 2016-06-08 1:00:38 27 37 0 0
Bývam bývaš bývame 28 - 2016-06-01 59:06 27 34 0 0
Bývam bývaš bývame 27 - 2016-05-25 59:13 32 37 0 0
Bývam bývaš bývame 26 - 2016-05-11 57:49 34 42 0 0
Bývam bývaš bývame 25 - 2016-04-27 58:47 31 41 0 0
Bývam bývaš bývame 24 - 2016-04-20 57:23 32 36 0 0
Bývam bývaš bývame 23 - 2016-03-30 51:06 32 38 0 0
Bývam bývaš bývame 22 - 2016-03-23 58:06 35 37 0 0
Bývam bývaš bývame 21 - 2016-03-16 57:15 31 35 0 0
Bývam bývaš bývame 20 - 2016-03-09 spoločné ustanovenia od §9 1:00:22 36 38 0 0
Bývam bývaš bývame 19 - 2016-03-02 Výkon správy §8 58:25 34 36 0 0
Bývam bývaš bývame 18 - 2016-02-24 "ustanovenie §8" 58:09 33 37 0 0
Bývam bývaš bývame 17 - 2016-02-17 Paragraf 8 a ďalej 1:02:29 38 35 0 0
Bývam bývaš bývame 16 - 2016-02-10 “O správcoch bytových domov 2.” 58:14 33 38 0 0
Bývam bývaš bývame 15 - 2016-02-03 59:22 34 36 0 0
Bývam bývaš bývame 14 - 2016-01-20 “O správcoch bytových domov” hosť : Eugen Kurimský 57:56 39 40 0 0
Bývam bývaš bývame 13 - 2016-01-13 “Cisár je nahý alebo chyba v zákone o ktorej všetci mlčia” 1:01:31 36 36 0 0
Bývam bývaš bývame 12 - 2016-01-06 “pozor na správcovské spoločnosti” 1:00:12 39 38 0 0
Bývam, bývaš, bývame 11 - 2015-12-30 „zamerané na zákon – rekapitulácia 2“ 58:36 34 37 0 0
Bývam, bývaš, bývame 10 - 2015-12-23 „zamerané na zákon – rekapitulácia“ 58:28 37 37 0 0
Bývam, bývaš, bývame 09 - 2015-12-16 1:00:59 25 36 0 0
Bývam, bývaš, bývame 08 - 2015-12-09 1:02:28 34 36 0 0
Bývam, bývaš, bývame 07 - 2015-12-02 1:02:22 40 35 0 0
Bývam, bývaš, bývame 06 - 2015-11-25 1:01:09 38 41 0 0
Bývam, bývaš, bývame 05 - 2015-11-18 1:00:36 36 42 0 0
Bývam, bývaš, bývame 04 - 2015-11-11 1:00:53 36 42 0 0
Bývam, bývaš, bývame 03 - 2015-11-04 1:00:34 44 41 0 0
Bývam, bývaš, bývame 02 - 2015-10-28 1:01:30 50 43 0 0
Bývam, bývaš, bývame 01 - 2015-10-21 1:00:27 74 48 0 0