Analytické poh?ady na udalosti spoza našich hraníc.
Stály hos?: Peter ?alovka – nezávislý geopolitický analytik
Moderátor: Boris Koróni