privacy
Rada & Nádej 05 - 2016-04-17 Znovupoužitie /vecí, surovín../ 1:28:34 377 85 0 0
Rada & Nádej 04 - 2016-03-20 Katastrofická prognóza… 1:29:46 349 46 0 0
Rada & Nádej 03 - 2016-02-28 1:40:24 349 74 0 0
Rada & Nádej 02 - 2016-02-07 Mám rád návštevu!? 1:29:08 357 78 0 0
Rada & Nádej 01 - 2016-01-17 Tradície 1:30:18 359 72 0 0