privacy
Relikviár 12 - 2017-07-07 Dejepis na školách 2:00:07 13.612 200 0 0
Relikviár 11 - 2017-06-19 Čo je to slovanstvo? 2:00:03 13.577 144 0 0
Relikviár 10 - 2017-05-08 Druhá svetová vojna: Najväčší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva 58:59 13.501 105 0 0
Relikviár 09 - 2017-03-31 Arménsko a jeho kultúra... 1:44:34 13.450 88 0 0
Relikviár 08 - 2017-03-17 Životné dielo historika Pavla Dvořáka... 1:59:14 13.519 69 0 0
Relikviár 07 - 2017-02-17 Americká revolúcia za nezávislosť... 1:29:53 13.420 90 0 0
Relikviar 06 - 2016-11-18 Holandská revolúcia... 1:55:32 13.424 97 0 0
Relikviár 05 - 2016-10-14 Alternatívna história? 1:52:14 13.433 69 0 0
Relikviár 04 - 2016-09-16 Prví poľnohospodári na území Slovenska... 1:43:41 13.408 76 0 0
Relikviár 03 - 2016-08-29 Avari a Slovania... 1:50:47 13.523 93 0 0
Relikviár 02 - 2016-08-19 Najstarší Slovania na Slovensku... 1:59:40 13.513 120 0 0
Relikviár 01 - 2016-07-29 Archeológia je dobrodružstvo ale nie sme ako Indiana Jones... 1:59:40 13.456 77 0 0