privacy
Práva detí 06 - 2017-02-13 1:26:46 215 46 0 0
Práva detí 05 - 2017-01-16 2:00:25 169 33 0 0
Práva detí 04 - 2016-12-19 krivé obvinenie ako nástroj boja o dieťa 1:58:49 178 30 0 0
Práva detí 03 - 2016-10-24 1:59:30 173 45 0 0
Práva detí 02 - 2016-09-26 dekadencia a práva detí... najlepšie záujmy dieťaťa 1:58:38 179 32 0 0
Práva detí 01 - 2016-08-29 1:58:49 182 34 0 0