privacy
Ornament 25 - 2018-06-05 Sexualita 2:01:28 622 91 0 0
Ornament 24 - 2018-05-13 Transsexualita... 1:39:37 592 77 0 0
Ornament 23 - 2018-04-17 ZnovuZrodenie Ženy v Partnerstve 1:44:12 998 82 0 0
Ornament 22 - 2018-04-03 Muž v partnerstve 2:06:14 733 105 0 0
Ornament 21 - 2018-03-27 Znovu Zrodenie Partnerstva 2:01:19 800 79 0 0
Ornament 20 - 2018-02-27 Znovu Zrodenie Ženy 1:52:45 647 84 0 0
Ornament 19 - 2018-02-06 Znovu Zrodenie Muža 1:55:07 694 103 0 0
Ornament 18 - 2018-01-30 Hojnosť 1:52:17 668 74 1 0
Ornament 17 - 2018-01-02 Individualita 2:23:40 831 86 0 0
Ornament 16 - 2017-12-17 Radosť, Tvorivosť, Spontánnosť 1:29:23 641 90 0 0
Ornament 15 - 2017-10-22 Smrť 1:30:06 629 126 0 0
Ornament 14 - 2017-10-01 Komunikácia v partnerstve 1:28:19 733 135 0 0
Červený stan 26 - 2017-09-06 Žena, ktorá otvára 1:31:25 984 182 1 0
Ornament 13 - 2017-09-03 Límbický odtlačok a výchova dieťaťa 1:32:23 586 106 0 0
Ornament 12 - 2017-08-20 Sloboda a Limbický odtlačok 1:34:13 634 104 0 0
Ornament 11 - 2017-07-23 Pôrod a Limbický odtlačok 1:25:49 324 109 0 0
Ornament 10 - 2017-06-25 Limbický odtlačok 1:31:16 176 75 0 0
Ornament 09 - 2017-05-14 Sebeláska 1:37:49 149 65 1 0
Ornament 08 - 2017-04-16 Sebeckosť 1:27:45 99 70 0 0
Ornament 07 - 2017-03-19 Láska muža 1:28:54 153 59 0 0
Ornament 06 - 2017-02-19 Láska ženy 1:30:55 160 57 0 0
Ornament 05 - 2017-01-22 Žiarlivosť a nevera 1:19:50 136 48 0 0
Ornament 04 - 2017-01-08 Nový rok 1:29:43 90 41 0 0
Ornament 03 - 2016-11-27 Darčeky a priania 1:29:38 102 60 0 0
Ornament 02 - 2016-10-30 Život bez dieťaťa… 1:29:21 107 69 0 0
Ornament 01 - 2016-10-02 Vzťahy... 1:29:26 136 54 0 0