privacy
Vytvor seba 30 - 2018-04-04 Bolesť a slasť 53:51 820 130 0 0
Vytvor seba 29 - 2018-03-14 58:14 590 90 0 0
Vytvor seba 28 - 2018-02-21 Vzťah Ja a Ja 5. časť 57:09 682 103 0 0
Vytvor seba 27 - 2018-01-24 Vzťah Ja a Ja 4. časť 57:14 611 114 0 0
Vytvor seba 26 - 2017-12-27 Vzťah Ja a Ja 3. časť 45:15 754 120 0 0
Vytvor seba 25 - 2017-12-27 Vzťah Ja a Ja 2. časť 1:00:49 707 111 0 0
Vytvor seba 24 - 2017-12-20 Vzťah Ja a Ja 1. časť 58:10 833 138 0 0
Vytvor seba 23 - 2017-11-29 51:03 828 103 0 0
Vytvor seba 22 - 2017-10-25 58:13 580 104 0 0
Vytvor seba 21 - 2017-10-04 Životný partner 2. časť 59:00 687 121 0 0
Vytvor seba 20 - 2017-09-27 1:01:16 472 118 0 0
Vytvor seba 19 - 2017-09-12 56 - 63 Staroba 1:21:43 457 146 0 0
Vytvor seba 18 - 2017-08-01 Zrelý vek 49. - 56. 1:26:32 513 141 0 0
Vytvor seba 17 - 2017-07-18 kríza stredného veku 1:42:00 267 111 0 0
Vytvor Seba 16 - 2017-07-04 Dospelost III. 35-42 1:53:25 189 93 0 0
Vytvor seba 15 - 2017-06-20 Dospelost II. 28-35 1:51:22 144 68 0 0
Vytvor seba 14 - 2017-06-06 Dospelost I. 21-28 1:48:57 157 78 0 0
Vytvor seba 13 - 2017-05-23 Puberta 58:14 117 58 0 0
Vytvor seba 12 - 2017-05-09 školský vek 59:15 117 62 0 0
Vytvor seba 11 - 2017-04-25 prvý vek - detstvo 58:14 111 59 0 0
Vytvor seba 10 - 2017-04-11 7 ročné veky človeka 1:00:09 129 59 0 0
Vytvor seba 09 - 2017-03-28 Sedem jazykov lásky? 56:02 154 67 0 0
Vytvor seba 08 - 2017-03-14 Potreba uznania a úcty 59:21 129 59 0 0
Vytvor seba 07 - 2017-02-28 potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti... 59:48 123 56 0 0
Vytvor seba 06 - 2017-02-14 potreba istoty a bezpečia 57:42 126 65 0 0
Vytvor seba 05 - 2017-01-31 sexuálna potreba 55:09 176 89 0 0
Vytvor seba 04 - 2017-01-17 potreba správneho prijímania potravy 58:02 148 80 0 0
Vytvor seba 03 - 2017-01-03 potreba spánku, prijímania potravy, vylučovania 54:10 165 61 0 0
Vytvor seba 02 - 2016-12-20 potreba dýchania, regulácie telesnej teploty, vody 57:28 233 75 0 0
Vytvor seba 02 - 2016-12-20 potreba dýchania, regulácie telesnej teploty, vody 57:28 233 75 0 0
Vytvor seba 01 - 2016-12-06 pilotná časť novej relácie s Mariánom Cúthom... 55:28 240 71 0 0