privacy
Vytvor seba 30 - 2018-04-04 Bolesť a slasť 53:51 843 137 0 0
Vytvor seba 29 - 2018-03-14 58:14 609 97 0 0
Vytvor seba 28 - 2018-02-21 Vzťah Ja a Ja 5. časť 57:09 695 108 0 0
Vytvor seba 27 - 2018-01-24 Vzťah Ja a Ja 4. časť 57:14 630 119 0 0
Vytvor seba 26 - 2017-12-27 Vzťah Ja a Ja 3. časť 45:15 768 123 0 0
Vytvor seba 25 - 2017-12-27 Vzťah Ja a Ja 2. časť 1:00:49 727 116 0 0
Vytvor seba 24 - 2017-12-20 Vzťah Ja a Ja 1. časť 58:10 854 144 0 0
Vytvor seba 23 - 2017-11-29 51:03 839 108 0 0
Vytvor seba 22 - 2017-10-25 58:13 593 109 0 0
Vytvor seba 21 - 2017-10-04 Životný partner 2. časť 59:00 704 126 0 0
Vytvor seba 20 - 2017-09-27 1:01:16 494 123 0 0
Vytvor seba 19 - 2017-09-12 56 - 63 Staroba 1:21:43 470 153 0 0
Vytvor seba 18 - 2017-08-01 Zrelý vek 49. - 56. 1:26:32 525 145 0 0
Vytvor seba 17 - 2017-07-18 kríza stredného veku 1:42:00 278 115 0 0
Vytvor Seba 16 - 2017-07-04 Dospelost III. 35-42 1:53:25 202 96 0 0
Vytvor seba 15 - 2017-06-20 Dospelost II. 28-35 1:51:22 165 71 0 0
Vytvor seba 14 - 2017-06-06 Dospelost I. 21-28 1:48:57 173 81 0 0
Vytvor seba 13 - 2017-05-23 Puberta 58:14 131 61 0 0
Vytvor seba 12 - 2017-05-09 školský vek 59:15 133 65 0 0
Vytvor seba 11 - 2017-04-25 prvý vek - detstvo 58:14 133 62 0 0
Vytvor seba 10 - 2017-04-11 7 ročné veky človeka 1:00:09 149 62 0 0
Vytvor seba 09 - 2017-03-28 Sedem jazykov lásky? 56:02 166 70 0 0
Vytvor seba 08 - 2017-03-14 Potreba uznania a úcty 59:21 137 62 0 0
Vytvor seba 07 - 2017-02-28 potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti... 59:48 132 59 0 0
Vytvor seba 06 - 2017-02-14 potreba istoty a bezpečia 57:42 138 68 0 0
Vytvor seba 05 - 2017-01-31 sexuálna potreba 55:09 195 92 0 0
Vytvor seba 04 - 2017-01-17 potreba správneho prijímania potravy 58:02 166 83 0 0
Vytvor seba 03 - 2017-01-03 potreba spánku, prijímania potravy, vylučovania 54:10 178 64 0 0
Vytvor seba 02 - 2016-12-20 potreba dýchania, regulácie telesnej teploty, vody 57:28 254 78 0 0
Vytvor seba 02 - 2016-12-20 potreba dýchania, regulácie telesnej teploty, vody 57:28 254 78 0 0
Vytvor seba 01 - 2016-12-06 pilotná časť novej relácie s Mariánom Cúthom... 55:28 263 74 0 0