privacy
Vytvor seba 30 - 2018-04-04 Bolesť a slasť 53:51 752 113 0 0
Vytvor seba 29 - 2018-03-14 58:14 558 81 0 0
Vytvor seba 28 - 2018-02-21 Vzťah Ja a Ja 5. časť 57:09 649 92 0 0
Vytvor seba 27 - 2018-01-24 Vzťah Ja a Ja 4. časť 57:14 583 105 0 0
Vytvor seba 26 - 2017-12-27 Vzťah Ja a Ja 3. časť 45:15 721 114 0 0
Vytvor seba 25 - 2017-12-27 Vzťah Ja a Ja 2. časť 1:00:49 681 103 0 0
Vytvor seba 24 - 2017-12-20 Vzťah Ja a Ja 1. časť 58:10 800 129 0 0
Vytvor seba 23 - 2017-11-29 51:03 800 96 0 0
Vytvor seba 22 - 2017-10-25 58:13 554 98 0 0
Vytvor seba 21 - 2017-10-04 Životný partner 2. časť 59:00 659 115 0 0
Vytvor seba 20 - 2017-09-27 1:01:16 446 112 0 0
Vytvor seba 19 - 2017-09-12 56 - 63 Staroba 1:21:43 433 139 0 0
Vytvor seba 18 - 2017-08-01 Zrelý vek 49. - 56. 1:26:32 490 135 0 0
Vytvor seba 17 - 2017-07-18 kríza stredného veku 1:42:00 245 106 0 0
Vytvor Seba 16 - 2017-07-04 Dospelost III. 35-42 1:53:25 172 86 0 0
Vytvor seba 15 - 2017-06-20 Dospelost II. 28-35 1:51:22 127 62 0 0
Vytvor seba 14 - 2017-06-06 Dospelost I. 21-28 1:48:57 137 72 0 0
Vytvor seba 13 - 2017-05-23 Puberta 58:14 97 54 0 0
Vytvor seba 12 - 2017-05-09 školský vek 59:15 85 58 0 0
Vytvor seba 11 - 2017-04-25 prvý vek - detstvo 58:14 87 55 0 0
Vytvor seba 10 - 2017-04-11 7 ročné veky človeka 1:00:09 105 54 0 0
Vytvor seba 09 - 2017-03-28 Sedem jazykov lásky? 56:02 133 61 0 0
Vytvor seba 08 - 2017-03-14 Potreba uznania a úcty 59:21 110 54 0 0
Vytvor seba 07 - 2017-02-28 potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti... 59:48 102 50 0 0
Vytvor seba 06 - 2017-02-14 potreba istoty a bezpečia 57:42 107 60 0 0
Vytvor seba 05 - 2017-01-31 sexuálna potreba 55:09 149 82 0 0
Vytvor seba 04 - 2017-01-17 potreba správneho prijímania potravy 58:02 126 75 0 0
Vytvor seba 03 - 2017-01-03 potreba spánku, prijímania potravy, vylučovania 54:10 141 56 0 0
Vytvor seba 02 - 2016-12-20 potreba dýchania, regulácie telesnej teploty, vody 57:28 204 67 0 0
Vytvor seba 02 - 2016-12-20 potreba dýchania, regulácie telesnej teploty, vody 57:28 204 67 0 0
Vytvor seba 01 - 2016-12-06 pilotná časť novej relácie s Mariánom Cúthom... 55:28 206 66 0 0