Relácia pre všetkých ?o chcú na sebe pracova? a zmeni? sa k lepšiemu. Rozprávanie o živote, aké pravidlá v ?om fungujú a ako znalos? týchto pravidiel môže ?lovek využi? v prospech sebazdokonalenia.
s Mariánom Cúthom
kontakt : marian@cuth.sk
vytvor.sk/v-radiu.xhtml

read more

Relácia pre všetkých ?o chcú na sebe pracova? a zmeni? sa k lepšiemu. Rozprávanie o živote, aké pravidlá v ?om fungujú a ako znalos? týchto pravidiel môže ?lovek využi? v prospech sebazdokonalenia.
s Mariánom Cúthom
kontakt : marian@cuth.sk
vytvor.sk/v-radiu.xhtml