privacy
O sviatkoch moderne 06 - 2017-12-23 Otčenáš II. 3:36:45 3.720 554 0 0
O sviatkoch moderne 05 - 2017-12-16 Otčenáš I. 3:14:02 3.832 512 0 0
O sviatkoch moderne 04 - 2017-06-03 Turíce, Letnice 1:23:27 1.900 200 1 0
O sviatkoch moderne 03 - 2017-04-16 Veľká noc 3:01:12 1.756 164 0 0
O sviatkoch moderne 02 - 2017-01-05 Traja Králi 2:29:35 1.604 164 0 0
O sviatkoch moderne 01 - 2016-12-20 Vianoce 3:40:31 1.802 169 0 0