rozhovory Dušana Doliaka so zaujímavými hos?ami
o trendoch v spolo?nosti, ekonomike a biomedicíne.