Vladi Nadtochii - Everything I Do 4:13 243 29 0 0
Vladi Nadtochii - My Heart Will Go On 2:18 205 16 0 0
Vladi Nadtochii - I Can Be Your Hero 4:15 144 29 0 0
Vladi Nadtochii - Alladin 1:50 107 21 0 0