Locutor GA 0:40 51 0
Locutor LJ 1:07 30 0
Locutor GS 0:28 23 0 0
Locutor MM 0:25 21 0 0
Locutor MV 1:14 19 0 0