Locutor GA 0:40 65 0
Locutor LJ 1:07 51 0
Locutor GS 0:28 36 0 0
Locutor MM 0:25 30 0 0
Locutor MV 1:14 28 0 0