Locutor GA 0:40 85 0
Locutor LJ 1:07 68 0
Locutor GS 0:28 53 0 0
Locutor MM 0:25 48 0 0
Locutor MV 1:14 42 0 0