privacy
2009_08_30 - T. Nowak 1 Tym cz. 1 "Dostrzeganie zagrożeń" 32:52 2 1 0
2009_09_20 - T. Nowak - 1 Tym cz. 2 "Dostrzeganie zagrożeń" 39:21 1 1 0
2009_10_18 - T. Nowak - 1 Tym cz. 3 "Powołani do służby" 43:21 15 1 0
2010_07_04 - T. Nowak "Chrystus w was" 34:51 1 1 0
2012_05_27 - T. Nowak "Osoba Ducha Świętego" 47:25 5 1 0
2012_10_02 - T. Nowak 39:32 2 1 0
2010_07_04 - T. Nowak "Chrystus w was" 34:51 0 1 0
2011_09_11 - T. Nowak "Księga Nehemiasza" 40:34 1 2 0
2010_03_28 - T. Nowak 39:10 5 1 0
2012_03_25 - T. Nowak "Z myślą o rodzinie" 43:52 2 1 0
2012_09_30 - T. Nowak "Suche kości" 47:58 2 1 0
2011_02_06 - T. Nowak "Patrz na Jezusa" 32:16 3 1 0
2010_02_28 - T. Nowak 45:40 1 1 0
2012_12_31 - T. Nowak "Swiadectwo" 13:03 0 1 0
2009_07_26 - T. Nowak 30:53 0 1 0
2012_07_01 T. Nowak "Duch Święty - cz. 2 33:30 0 1 0
2009_03_08 - T. Nowak 42:09 5 1 0
2018 - T. Nowak - "I List do Tymoteusza" 48:17 0 1 0
2010_10_24 - T. Nowak 51:18 0 1 0
2010_08_29 - T. Nowak "Krzyż" 36:45 3 1 0
2008_06_15 T. Nowak 43:11 1 1 0
2010_09_26 T. Nowak "Droga do zbawienia" 51:18 4 1 0
2009_06_28 - T. Nowak 39:54 1 1 0
2010_08_15 - T. Nowak "Trwajcie w Nim" 46:37 1 1 0
2012_04_15 - T. Nowak "Z myślą o rodzinie" 50:13 0 1 0
2010_02_14 - T. Nowak 41:49 1 1 0
2012_10_14 - T. Nowak "Próby" 41:50 1 1 0
2011_01_02 T. Nowak "Aby go poznać" 43:33 6 1 0
2008_10_12 - T. Nowak 49:55 3 1 0
2012_10_02 - T. Nowak. P. Tokarz 35:41 0 1 0
2010_01_31 - T. Nowak 23:53 3 1 0
2010_11_07 - T. Nowak "Skutki zwiastowania Ewangelii" 37:25 0 1 0
2008_06_29 - T. Nowak 45:55 0 1 0
2009_02_15 T. Nowak 39:34 0 1 0
2009_09_20 - T. Nowak 39:21 1 1 0
2010_07_25 - T. Nowak "Jezus jako doskonały człowiek i Bóg" 47:16 0 1 0
2012_02_26 T. Nowak 23:56 0 1 0
2009_01_11 - T. Nowak 42:37 1 1 0
2011_11_06 - T. Nowak "Księga Nehemiasza 3-5" 35:58 0 1 0
2012_02_12 - T. Nowak "Księga Nehemiasza - podsumowanie" 48:21 1 1 0
2011_03_06 - T. Nowak "Boże prowadzenie" 35:21 0 1 0
2010_12_05 T. Nowak "Czas Wieczerzy Pańskiej" 27:24 3 1 0
2009_03_29 - T. Nowak 47:02 0 1 0
2008_05_04 - T. Nowak 49:46 0 1 0
2008_09_21 - T. Nowak 41:09 0 1 0
2008_11_02 - T. Nowak 36:44 0 1 0
2008_06_26 - T. Nowak 43:11 0 1 0
2011_01_08 - T. Nowak "Przemienienie" 40:44 0 1 0
28_10_2018 - T. Nowak "1 List do Tymoteusza" 48:17 1 1 0
2011_05_08 - T. Nowak "Nawrócenie" 35:07 3 1 0
2009_10_18 - T. Nowak 43:21 0 1 0
2009_11_01 - T. Nowak 38:29 2 1 0
2008_12_14 - T. Nowak 42:39 1 1 0
2011_10_16 - T. Nowak "Budowa murów" 45:03 0 1 0
2009_08_30 - T. Nowak 32:52 1 1 0
2008_03_09 - T. Nowak 47:13 0 1 0
2010_05_30 - T. Nowak 27:39 0 1 0
2008_08_17 - T. Nowak 43:32 0 1 0
2008_07_13 - T. Nowak 45:01 2 1 0