privacy
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 12 - Záver 1:20:00 1.764 185 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 11 - Janka Dúžiková 1:03:59 872 143 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 10 1:35:19 742 140 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 09 - Voda, základ života 1:18:20 1.011 199 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 08 - listáreň a Daniel Máčovský 3:15:56 886 193 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 07 - Ladislav Matyinkó (Maduar) 42:55 657 156 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 06 31:57 564 133 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 05 - Ida Rapaičová 36:29 673 154 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 04 1:06:57 655 149 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 03 - Eva Večerová 46:53 669 154 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 02 1:10:06 766 151 0 0
Maratón zdravia 06 - 2022-01-08 01 - úvod 43:58 1.069 181 0 0