privacy
Pomoc spotrebiteľom 07 - 2022-07-29 Spotrebiteľské právo 1:44:55 1.284 172 0 0
Pomoc spotrebiteľom 06 - 2022-06-24 Palivové a environmentálne príplatky cestovných kancelárií a Vyúčtovanie energií 1:24:11 1.187 133 0 0
Pomoc spotrebiteľom 05 - 2022-05-07 Zhrnutie k dlhom, platobným rozkazom, dražbám a poisteniu 2:05:46 515 98 0 0
Pomoc spotrebiteľom 04 - 2022-04-08 1:31:54 1.410 124 0 0
Pomoc spotrebiteľom 03 - 2022-02-12 Dražby 2:02:16 536 86 0 0
Pomoc spotrebiteľom 02 - 2022-01-14 1:51:38 1.709 136 0 0
Pomoc spotrebiteľom 01 - 2021-12-10 Mimoexekučné zrážky zo mzdy 1:04:25 872 126 0 0