privacy
Priestera katehēze | RML S07E015 | Sinodalitāte | Pr. Pauls Kļaviņš | Pr. Peteris Skudra | 21.09.2021 54:26 278 0 0 0
Priestera katehēze | RML S07E017 | Sinodalitāte | Pr. Pauls Kļaviņš | Pr. Pēteris Skudra | 23.09.2021 49:49 551 0 0 0
Priestera katehēze | RML S07E020 | Aicinājums uz Sinodālo ceļu | Pr. Pauls Kļaviņš | Pr. Pēteris Skudra | 28.09.2021 55:10 3.589 0 0 0
Priestera katehēze | RML S07E023 | Sinodālās Baznīcas būtība | Pr. Pauls Kļaviņš | Pr. Pēteris Skudra | 05.10.2021 50:59 159 0 1 0
Uzruna RGS aizbildnes Sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētkos | Iepazīšanās ar Sinodālā ceļa vadlīnijām | Pr. Pauls Kļaviņš | Rīgas sv. Franciska baznīca | 04.10.2021 25:43 2.144 0 1 0
Priestera katehēze | RML S07E028 | Sinodālā Baznīca. Turpinājums | Pr. Pauls Kļaviņš | Pr. Pēteris Skudra | 12.10.2021 54:41 601 0 1 0
Priestera katehēze | RML S07E033 | Sinodalitāte | Pr. Pauls Kļaviņš | Pr. Pēteris Skudra | 19.10.2021 51:54 144 0 0 0
Priestera katehēze | RML S07E038 | Sinodālais ceļš | Pr. Pauls Kļaviņš | Pr. Pēteris Skudra | 26.10.2021 59:39 174 0 0 0
Priestera katehēze | RML S07E095 | Kristiešu vienotība un sinodālais ceļš | Pr. Pēteris Skudra | 20.01.2022 49:20 182 0 0 0
Priestera katehēze | RML S07E166 | Sinodālais ceļš | Par kardināla Mario Greha vizīti Latvijā | Anda Aleksandrova, Jolanta Grāvīte, Līva Kupfere | Pr. Pēteris Skudra | 24.05.2022 51:15 9.685 0 0 0