privacy
Iota Unum | RML S07E08 | Subjektīvisms un agnosticisms | Ilze Podniece, Marija Podniece | 23.04.2022 52:46 1.021 1 0 0
Iota Unum | RML S07E07 | Akvīnas Toms | Asoc. prof. Dr. Phil. Māra Kiope | Ilze Podniece, Marija Podniece | 26.03.2022 54:39 485 1 0 0
Iota Unum | RML S07E06 | Transcendentālijas | Asoc. prof. Dr. phil. Māra Kiope | Ilze Podniece, Marija Podniece | 26.02.2022 50:12 1.465 0 1 0
Iota Unum | RML S07E05 | Gregoriskie dziedājumi | Andris Amoliņš | Ilze Podniece, Marija Podniece | 22.01.2021 53:22 773 0 0 0
Iota Unum | RML S07E04 | Tradicionālā Latīņu sv.Mise | Andris Amoliņš | Ilze Podniece, Marija Podniece | 18.12.2021 55:21 1.143 1 1 0
Iota Unum | RML S07E03 | Liturģija II | Pr. O.Jablonskis | Ilze Podniece, Marija Podniece | 27.11.2021 50:58 954 1 0 0
Iota Unum | RML S07E02 | Liturģija | Pr. Oskars Jablonskis OP | Ilze Podniece, Marija Podniece | 23.10.2021 55:17 1.328 1 0 0
Iota Unum | RML S07E01 | Iepazīšanās | Una voce priekšsēdētājs Andris Amoliņš | Ilze Podniece, Marija Podniece | 25.09.2021 55:54 795 4 0 0