privacy
Pijs X - mūsu laikmeta pravietis | Iota Unum | RML S09E01 | Andris Amoliņš | Ilze Podniece, Marija Podniece | 23.09.2023 55:34 9 0 0 0
Tradicionālisms un radikālisms | Iota Unum | RML S08E09 | Andris Amoliņš | Ilze Podniece, Marija Podniece | 27.05.2023 52:43 6.742 1 0 0
Vai atriebības jeb lāstu psalmi ir aizmirstami? | Iota Unum | RML S08E08 | Dr.theol. Jānis Priede | Ilze Podniece, Marija Podniece | 22.04.2023 55:49 1.973 1 0 0
Krusta pastorāle un mūsdienu cilvēks | Iota Unum | RML S08E07 | Pr. Andris Marija Jerumanis | Ilze Podniece, Marija Podniece | 25.03.2023 52:05 3.582 1 0 0
Konstantīns Lielais - katoļticības dibinātājs? | Iota Unum | RML S08E06 | pr. Andris Priede | Ilze Podniece, Marija Podniece | 25.02.2023 57:01 4.173 0 0
Tradicionālā doma modernisma telpā | Iota Unum | RML S08E05 | Vents Zvaigzne | Ilze Podniece, Marija Podniece | 28.01.2023 53:17 5.054 1 1 0
Kristus Karalis (turpin) | Iota Unum | RML S08E04 | Pr.O.Jabloņskis | Ilze Podniece, Marija Podniece | 10.12.2022 54:18 3.400 1 0 0
Kristus Karalis | Iota Unum | RML S08E03 | Pr.Oskars Jabloņskis OP | Ilze Podniece, Marija Podniece | 26.11.2022 52:07 546 2 0 0
Sakrālās valodas | Iota Unum | RML S08E02 | Dr.theol.Jānis Priede | Ilze Podniece, Marija Podniece | 24.09.2022 53:06 1.676 2 0 0
Liecība par Tradicionālo Latīņu Sv.Misi | Iota Unum | RML S08E01 | Rosales-Jauģiete ģimene - Francisco un Madara, un meitiņa Terēze Magdalēna | Ilze Podniece, Marija Podniece | 24.09.2022 55:28 748 3 0 0
Ariānisms | Iota Unum | RML S07E09 | Pr. Andris Priede | Ilze Podniece, Marija Podniece | 21.05.2022 52:53 857 2 0 0
Iota Unum | RML S07E08 | Subjektīvisms un agnosticisms | Ilze Podniece, Marija Podniece | 23.04.2022 52:46 1.618 2 0 0
Iota Unum | RML S07E07 | Akvīnas Toms | Asoc. prof. Dr. Phil. Māra Kiope | Ilze Podniece, Marija Podniece | 26.03.2022 54:39 887 2 0 0
Iota Unum | RML S07E06 | Transcendentālijas | Asoc. prof. Dr. phil. Māra Kiope | Ilze Podniece, Marija Podniece | 26.02.2022 50:12 1.885 2 1 0
Iota Unum | RML S07E05 | Gregoriskie dziedājumi | Andris Amoliņš | Ilze Podniece, Marija Podniece | 22.01.2021 53:22 1.175 1 0 0
Iota Unum | RML S07E04 | Tradicionālā Latīņu sv.Mise | Andris Amoliņš | Ilze Podniece, Marija Podniece | 18.12.2021 55:21 1.542 2 1 0
Iota Unum | RML S07E03 | Liturģija II | Pr. O.Jablonskis | Ilze Podniece, Marija Podniece | 27.11.2021 50:58 1.348 2 0 0
Iota Unum | RML S07E02 | Liturģija | Pr. Oskars Jablonskis OP | Ilze Podniece, Marija Podniece | 23.10.2021 55:17 1.727 2 0 0
Iota Unum | RML S07E01 | Iepazīšanās | Una voce priekšsēdētājs Andris Amoliņš | Ilze Podniece, Marija Podniece | 25.09.2021 55:54 1.221 5 0 0