privacy
InfoRovnováha 67 - 2021-04-02 Je 5G Zelená a bezpečná ? 1:42:01 2.187 373 0 0
InfoRovnováha 65 - 2021-03-19 Proti 5G v zahraničí 2:01:22 1.965 396 0 0
InfoRovnováha 63 - 2021-03-05 Právny rámec a petícia 1:56:59 1.928 324 0 0
InfoRovnováha 61 - 2021-02-19 Zdravotné vplyvy EM žiarenia 1:32:20 1.772 331 0 0
InfoRovnováha 60 - 2021-02-12 Senzitivita ľudí na EM žiarenie 2:01:33 1.257 340 0 0
InfoRovnováha 56 - 2021-01-22 Mýty v médiách 2:02:34 2.934 447 0 0
InfoRovnováha 55 - 2021-01-15 Vysielače na strechách 1:58:45 3.127 438 0 0
InfoRovnováha 53 - 2021-01-08 Zdroje rádiových frekvencií 1:58:48 3.570 454 0 0
InfoRovnováha 51 - 2020-12-29 O frekvencii 1:59:04 3.440 444 0 0
InfoRovnováha 50 - 2020-12-15 Na vlnách rozumu 2:00:34 3.912 538 2 0