privacy
Pasaules Jauniešu dienu Lisabonā atklāšanas ceremonija kopā ar pāvestu Francisku | 03.08.2023. 1:26:12 4.809 0 0 0
Pasaules Jauniešu dienu reportāžas no Lisabonas | Katehēze, intervijas un arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča homīlija Latvijas jauniešiem | 03.08.2023. 50:24 22 0 0 0
Reportāžas no Pasaules Jauniešu dienu sagatavošanās posma kopā ar kopienu Chemin Neuf | Marcina Zielinska uzruna un liecība | 31.07.2023. 58:20 33 0 0 0
Priestera Staņislava Prikuļa katehēze jauniešiem Pasaules Jauniešu dienās Lisabonā | 03.08.2023. 11:15 31 0 0 0
Pasaules Jauniešu dienu reportāžas no Lisabonas | Intervijas un arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča homīlija Latvijas jauniešiem | 02.08.2023. 56:24 32 0 0 0
2019-01-23_Tr_00-30_PJD-Panama_AtklasanasSvMise_SarunaPecMisesArPrPeteri_RML 1:56:34 13.135 20 0 0