privacy
Casus belli 99 - 2020-07-22 Aktuálny stav CIVILISTI A RUČNÉ ZBRANE V SR a ČR 3:58:34 10.262 920 0 2
Hodina Vlka 175 - 2020-07-24 4:08:00 6.272 827 0 0
Mediálny Wrestling 11 - 2020-07-21 2:01:30 3.317 598 0 0
Na prahu zmien 86 - 2020-07-20 Jaroslav Štefec 2:03:32 2.807 362 0 0
Politické rozhovory 52 - 2020-07-21 Dr. Pavol Nemec 1:57:24 2.705 269 0 0
Finančné zdravie 99 - 2020-07-20 Quo vadis trh nehnuteľností ? 1:00:31 2.912 184 0 0
S Erikou o živote 66 - 2020-07-19 Daniel Mačovský 2:09:03 2.436 203 0 0
Vzdelávanie pre dospelých 206 - 2020-07-20 Vznik a vývoj komunitarizmu 1:59:56 3.202 184 0 1
Dualog 100 - 2020-07-23 2:17:47 2.963 395 0 0
Verejné tajomstvá 270 - 2020-07-21 Eva Kristínová 1:54:33 2.255 87 0 0