privacy
Politické križovatky 02 - 2021-06-18 Ruská propaganda na Slovensku vo svetle faktov 2:34:35 2.447 583 0 0
Politické križovatky 01 - 2020-05-02 Boj proti dezinformáciám – čo nás čaká najbližšie 4 roky ? 2:24:04 4.446 893 0 0