privacy
01 Obłok i ciemność (Ps 97.1 - 5.12) 3:04 84 32 0 0
02 Tam, gdzie Ty jesteś (Iz 32, 15-17) 4:21 72 11 0 0
03 Szukajcie Pana (Iz 55, 6; Łuk 12, 22.30) 3:39 55 9 0 0
04 Lecz ja będę (Mi 7,7-9. 18-19) 3:12 59 6 0 0
05 Jak dobrze jest dziękowaćCi (Ps 92,2-4) 2:12 64 11 0 0
06 Kogóż innego mam w niebie (Ps 73, 25-26) 2:24 49 9 0 0
07 Niech się nie chlubi (Jer 9, 22-23) 2:19 55 9 0 0
08 Proszę Cię o dwie rzeczy (Przyp Sal 30, 7-9) 2:40 36 27 0 0
09 Miłość cierpliwa jest (1Kor 13, 4-8) 3:10 60 9 0 0
10 Miłujcie nieprzyjaciół (Łk 6, 34-36) 3:50 34 15 0 0
11 Uczyń me serce nienagannym 3:40 33 6 0 0
12 Siejcie w sprawiedliwości (Oz 10, 12) 2:52 26 12 0 0
13 Błogosławiony mąż (Ps 112, 1.5.7-9) 2:20 35 12 0 0
14 Ja jestem drzwiami (Jn 10, 9) 2:36 40 7 0 0