privacy
01 Dzisiaj chcę świadczyć wam (1 Jan 4, 14-16.18) 4:14 69 9 0 0
02 Mamy zaś ten skarb (2 Kor 4, 7-11) 3:09 42 7 0 0
03 Wobec ucisku ubogich (Ps 12, 6-7) 2:30 32 5 0 0
04 Pokrop mnie hizopem (Ps 51, 3-11) 4:29 25 8 0 0
05 Jedynie w Bogu (Ps 62, 2-3. 7-8) 4:58 24 5 0 0
06 Ale gdy się objawiłą dobroć i miłość (Tyt 3, 4-6) 4:30 27 11 0 0
07 Bogu ufam (Ps 56, 12) 2:58 37 5 0 0
08 Oczy moje wznoszę ku górom (Ps 121) 5:31 21 6 0 0
09 Gdyby Pan nie był z nami (Ps 124) 3:15 24 7 0 0
10 Bo ja Twój Pan i Bóg (Iz 41, 10. 13) 3:31 16 4 0 0
11 Prowadź mnie Panie (Ps 5, 9.7.11.8.12) 3:25 13 5 0 0
12 Pokój zostawiam wam (Jan 14, 27) 2:24 15 6 0 0
13 Niebo 4:08 24 8 0 0
14 Wiem, że On mnie kocha 4:41 18 5 0 0