privacy
3 więzi. Rekolekcje na db początek. ks. Łukasz Knosala 08.10.2019 kazanie dzień 1. 12:02 383 0 0
3 więzi. Rekolekcje na db początek. ks. Łukasz Knosala 09.10.2019 kazanie dzień 2. 13:29 339 0 0
3 więzi. Rekolekcje na db początek. ks. Łukasz Knosala 10.10.2019 kazanie dzień 3. 13:20 329 0 0
3 więzi. Relacja z innymi. Rekolekcje na db początek. ks. Łukasz Knosala 08.10.2019 konferencja dzień 1. 32:29 333 0 0
3 więzi. Relajca z sobą samym. Rekolekcje na db początek. ks. Łukasz Knosala 09.10.2019 konferencja dzień 2. 37:09 315 0 0
3 więzi. Relajca z Bogiem. Rekolekcje na db początek. ks. Łukasz Knosala 10.10.2019 konferencja dzień 3. 29:30 328 0 0