privacy
10.12.2918. Zapach spotkania. kazanie 6:53 507 0 0
13.12.2918. Zapach spotkania. kazanie 8:34 491 0 0
11.12.2918. Zapach spotkania. kazanie 7:47 519 0 0
12.12.2918. Zapach spotkania. kazanie 9:40 684 0 0
14.12.2918. Zapach spotkania. kazanie 6:59 674 0 0
21.12.2918. Zapach spotkania. kazanie.MP3 9:03 682 0 0
06.12.2918. Zapach spotkania. 7:42 455 0 0
05.12.2918. Zapach spotkania. 7:46 447 0 0
07.12.2918. Zapach spotkania. 8:14 443 0 0
03.12.2918. Zapach spotkania. 5:37 463 0 0