privacy
Adventa kalendārs | RML S06E27 | 27. diena | Jēzus ienāk pasaulē | Arhibīsk. Zbigņevs Stankevičs | 25.12.2020 6:08 185 1 1 0
Adventa kalendārs | RML S06E26 | 26. diena | Jēzus ir apmeklējis savu tautu | Arhibīsk. Jānis Vanags | 24.12.2020 7:15 158 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E25 | 25. diena | Jēzus priekšgājējs | Bīsk. Viktors Stulpins | 23.12.2020 4:50 182 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E24 | 24. diena | Jēzus uzlūko pazemīgos | bīsk. Hanss Martins Jensons | 22.12.2020 8:28 195 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E23 | 23. diena | Jēzus nes prieku | Bīsk. Kaspars Šterns | 21.12.2020 5:49 206 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E22 | 22. diena | Jēzus valda | Bīsk. Edvards Pavlovskis | 20.12.2020 7:17 230 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E21 | 21. diena | Jēzus sagatavo ceļu | Bīsk. Andris Kravalis | 19.12.2020 7:38 202 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E20 | 20. diena | Jēzus ir Emanuels | Māc. Ainars Baštiks | 18.12.2020 7:20 210 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E19 | 19. diena | Jēzus radu raksti | T. Jānis Meļņikovs | 17.12.2020 6:54 217 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E18 | 18. diena | Jēzus piepilda pravietojumus | Diak. Gatis Avotiņš | 16.12.2020 4:51 223 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E17 | 17. diena | Jēzus aicina grēciniekus | Pr. Vjačeslavs Bogdanovs | 15.12.2020 6:28 231 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E16 | 16. diena | Jēzum ir autoritāte | Diak. Dainis Stikuts | 14.12.2020 5:07 246 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E15 | 15. diena | Jēzus ir Kristus | Diak. Jānis Radziņš | 13.12.2020 6:02 262 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E14 | 14. diena | Jēzus cieš | Pr. Mihails Volohovs | 12.12.2020 5:21 222 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E13 | 13. diena | Jēzus ēd un dzer | Pr. Andris Marija Jerumanis | 11.12.2020 5:51 272 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E12 | 12. diena | Jēzus runā | Māc. Edgars Godiņš | 10.12.2020 5:36 271 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E11 | 11. diena | Jēzus mierina | Pr. Kristaps Oliņš | 09.12.2020 5:30 302 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E10 | 10. diena | Jēzus iemiesojas | Pr. Andris Ševels MIC | 08.12.2020 7:14 275 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E09 | 9. diena | Jēzus piedod | Pr. Pauls Kļaviņš | 07.12.2020 5:54 295 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E08 | 8. diena | Jēzus Kristī ar Svēto Garu | Māc. Edgars Mažis | 06.12.2020 4:15 291 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E07 | 7. diena | Jēzus deleģē | Pr. Lauris Kārklis | 05.12.2020 5:04 320 2 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E06 | 6. diena | Jēzus pieprasa ticību | Pr. Ilmars Tolstovs | 04.12.2020 4:50 347 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E05 | 5. diena | Jēzus ir klints | Pr. Pēteris Alusiks | 03.12.2020 5:41 348 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E04 | 4. diena | Jēzus jūt līdzi | Pr. Rodions Doļa | 02.12.2020 5:31 365 0 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E03 | 3. diena | Jēzus priecājas | Pr. Vitālijs Filipenoks | 01.12.2020 3:48 393 1 1 0
Adventa kalendārs | RML S06E02 | 2. diena | Jēzus aicina | Pr. Ingmārs Zvirgzdiņš | 30.11.2020 4:03 390 1 0 0
Adventa kalendārs | RML S06E01 | 1. diena | Jēzus nāk | Pr. Modris Lācis | 29.11.2020 4:01 600 2 1 0
Svinēt ar prieku | 25.12.2019, tr. | Adventa kalendārs 7:33 286 0 0 0
Gaidīt ar prieku | 24.12.2019, ot. | Adventa kalendārs 6:18 344 0 0 0
Piedzīvot prieku paklausībā | 23.12.2019, pr. | Adventa kalendārs 5:52 367 0 0 0
Nenobīties pārbaudījumu priekšā | 22.12.2019, Adventa IV sv. | Adventa kalendārs 5:02 326 0 0 0
Dalīties ar prieku | 21.12.2019, se. | Adventa kalendārs 5:34 466 0 0 0
Noticēt neiespējamajam | 20.12.2019, pk. | Adventa kalendārs 7:34 399 0 0 0
Nezaudēt cerību | 19.12.2019, cet. | Adventa kalendārs 7:50 449 0 0 0
Redzēt Kristus Dievišķo dabu | 18.12.2019, tr. | Adventa kalendārs 6:10 436 0 1 0
Redzēt Kristus cilvēcību | 17.12.2019, ot. | Adventa kalendārs 6:35 401 0 0 0
Apzināties Dieva varu | 16.12.2019, pr. | Adventa kalendārs 5:10 437 0 0 0
Sagatavot Kunga ceļu | 15.12.2019, Adventa III sv. | Adventa kalendārs 5:30 448 0 0 0
Atsaukties aicinājumam | 14.12.2019, se. | Adventa kalendārs 4:58 472 0 0 0
Pieņemt nesaprotamo | 13.12.2019, pk. | Adventa kalendārs 5:24 449 0 0 0
Censties saprast | 12.12.2019, cet. | Adventa kalendārs 7:04 501 0 0 0
Atveldzēties | 11.12.2019, tr. | Adventa kalendārs 4:17 437 0 0 0
Priecāties par atrasto | 10.12.2019, ot. | Adventa kalendārs 5:25 508 0 0 0
Atsaukties aicinājumam | 9.12.2019, pr. | Adventa kalendārs 6:57 440 0 0 0
Atgriezties | 8.12.2019, Adventa II sv. | Adventa kalendārs 5:26 528 0 0 0
Piedzīvot dziedināšanu | 6.12.2019, pk. | Adventa kalendārs 6:01 637 0 0 0
Klausīties un dzirdēt | 5.12.2019, ce. | Adventa kalendārs 5:34 642 0 0 1
Ļaut Dievam rūpēties | 4.12.2019, tr. | Adventa kalendārs 5:34 602 0 0 0
Būt vienkāršam | 3.12.2019, ot. | Adventa kalendārs 5:34 861 0 1 0
Ticēt un paļauties | 2.12.2019, pr. | Adventa kalendārs 5:34 790 0 0 0
Būt gatavam | 1.12.2019, Adventa I sv. | Adventa kalendārs 4:36 876 0 0 0
1. simbols | Koks | 02.12.2018. 5:11 201 0 0 0
1. tēma | Jesses koks | Priestera katehēze | 02.12.2018 24:49 107 0 0 0
2. simbols | Zeme | 03.12.2018. 6:20 135 0 0 0
2. tēma | Radīšana | Priestera katehēze | 03.12.2018 53:41 93 0 0 0
3. simbols | Ābols | 04.12.2018. 6:08 150 0 0 0
3. tēma | Ādams un Ieva | Priestera katehēze | 04.12.2018. 57:01 77 0 0 0
4. simbols | Varavīksne | 05.12.2018. 5:53 167 0 0 0
4. tēma | Noa un plūdi | Priestera katehēze | 05.12.2018 43:35 75 0 0 0
5. simbols | Telts | 06.12.2018. 5:40 168 0 0 0
5. tēma | Dieva apsolījums Abrahamam | Priestera katehēze | 06.12.2018 52:39 64 0 0 0
6. simbols | Auns | 07.12.2018 7:39 152 0 0 0
6. tēma | Īzaks | Priestera katehēze | 07.12.2018 54:14 62 0 0 0
7. simbols | Kāpnes | 08.12.2018. 7:25 155 0 0 0
7. tēma | Jēkaba kāpnes | Priestera katehēze | 08.12.2018 21:16 47 14 0 0
8. simbols | Apmetnis | 09.12.2018. 6:28 154 0 0 0
8. tēma | Jāzepa apmetnis | Priestera katehēze | 09.12.2018 30:55 38 0 0 0
9. simbols | Krūms | 10.12.2018. 6:54 128 0 0 0
9. tēma | Mozus | Priestera katehēze | 10.12.2018 53:01 51 0 0 0
10. simbols | Jērs | 11.12.2018. 6:05 137 0 0 0
10. tēma | Izraēla tautas iziešana | Priestera katehēze | 11.12.2018 53:27 64 0 0 0
11. simbols | Akmens plāksnes | 12.12.2018. 6:30 136 0 0 0
11. tēma | 10 baušļi | Priestera katehēze | 12.12.2018 42:39 50 0 0 0
12. simbols | Mūris | 13.12.2018. 4:56 139 0 0 0
12. tēma | Jozua un Jērikas mūra krišana | Priestera katehēze | 13.12.2018 52:07 31 0 0 0
13. simbols | Labība | 14.12.2018. 6:29 112 0 0 0
13. tēma | Ruta | Priestera katehēze | 14.12.2018 1:02:49 37 0 0 0
14. simbols | Arfa | 15.12.2018. 6:20 124 0 0 0
15. simbols | Templis | 16.12.2018. 6:40 138 0 0 0
16. simbols | Ugunskurs | 17.12.2018. 6:04 123 0 0 0
16. tēma | Elijs un Baala pravieši | Priestera katehēze | 17.12.2018 58:15 42 0 0 0
17. simbols | Valis | 18.12.2018. 6:40 110 0 0 0
17. tēma | Jonass un valis | Priestera katehēze | 18.12.2018 50:25 55 0 0 0
18. simbols | Gliemežvāks | 19.12.2018. 6:44 117 0 0 0
18. tēma | Jānis Kristītājs | Priestera katehēze | 19.12.2018 44:57 55 0 0 0
19. simbols | Lilija | 20.12.2018. 5:06 132 0 0 0
19. tēma | Marija | Priestera katehēze | 20.12.2018 47:51 63 0 0 0
20. simbols | Zīmulis un tāfele | 21.12.2018 5:06 129 0 0 0
20. tēma | Elizabete un Zaharija | Priestera katehēze | 21.12.2018 56:29 47 0 0 0
21. simbols | Galdnieka āmurs | 22.12.2018. 6:27 129 0 0 0
22. simbols | Aita | 23.12.2018. 8:27 113 0 0 0
23. simbols | Silīte | 24.12.2018. 5:46 102 0 0 0
23. tēma | Jēzus | Priestera katehēze | 24.12.2018 50:27 56 0 0 0