privacy
Adhan 1:18 7 0 0
Dou^a dite après le adhan 0:23 6 0 0
Iqamah 0:34 3 0 0
Introduction + Al-Fatihah 0:52 3 0 0
Introduction 0:07 3 0 0
Al-Fatihah 0:45 6 0 0
Tachahhoud selon L'Imam Ach-Chafi^iyy - version courte 0:36 6 0 0
Tachahhoud selon L'Imam Ach-Chafi^iyy - version longue 0:44 5 0 0
Le tachahhoud selon L'Imam Malik 0:42 7 0 0
Dou^a Al-Qounout seule 0:55 8 0 0
As-Salatou l-Ibrahimiyyah 0:37 3 0 0
Dou^a Al-Qounout en assemblée 0:57 5 0 0
Alphabet en arabe 0:51 5 0 0