privacy
Adhan 1:18 40 0 0
Dou^a dite après le adhan 0:23 53 0 0
Iqamah 0:34 40 0 0
Introduction + Al-Fatihah 0:52 31 0 0
Introduction 0:07 19 0 0
Al-Fatihah 0:45 28 0 0
Tachahhoud selon L'Imam Ach-Chafi^iyy - version courte 0:36 31 0 0
Tachahhoud selon L'Imam Ach-Chafi^iyy - version longue 0:44 37 0 0
Le tachahhoud selon L'Imam Malik 0:42 41 0 0
Dou^a Al-Qounout seule 0:55 33 0 0
As-Salatou l-Ibrahimiyyah 0:37 19 0 0
Dou^a Al-Qounout en assemblée 0:57 22 0 0
Alphabet en arabe 0:51 30 0 0