privacy
Saruna ar bīskapu - Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs par jauniešu sinodi 58:43 20 0 0 0
Rīta cēliens | 15.10. Intervijas ar sinodes dalībniekiem 1:12:24 10 4 0 0
Priestera katehēze | 08.10. Saruna ar bīskapu sinodes novērotāju - jaunieti 50:13 9 0 0
Saruna ar arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču, sinodi atklājot 12:31 24 0 0
Svētā Mise 3. oktobrī, bīskapu sinodi atklājot 1:21:48 23 0 0
Priestera katehēze | 03.10. Saruna par bīskapu sinodi ar diakonu Gunāru Konstantinovu 52:41 9 0 0