privacy
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 15 - 2019-06-04 Tak aká je tá povaha dnešnej morálnej krízy ? Majetok ! Sebectvo ! Chamtivosť ! 2:01:00 2.014 164 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 14 - 2019-05-28 Povaha dnešnej krízy… 1:59:44 1.793 148 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 13 - 2019-05-14 „Nežít ve lži“…Porovnávanie II – komparácia v máji 2019… 1:59:55 1.654 126 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 12 - 2019-04-23 „Ako prišlo bohatstvo…náš Klondyke„ 2:01:12 1.958 153 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 11 - 2019-04-01 „Aprílová komparácia : porovnajme, posúďme…a odsúďme…„ 2:01:24 1.912 146 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 10 - 2019-03-05 „Rozvod po česko-slovensky“ alebo Delenie majetku… 2:00:02 1.720 167 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 09 - 2019-02-05 „Nad Tatrou sa blýska!“ 1:59:30 1.232 167 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 08 - 2019-01-08 „Ako kupónku nakopli Harvardské investičné fondy“ 2:03:14 906 175 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 07 - 2018-12-18 „Ako to bolo s rozdaním majetku štátu do rúk čs.ľudu…1991 – 1992“ 1:59:31 1.464 245 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 06 - 2018-12-04 2:02:05 1.187 166 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 05 - 2018-11-27 2:01:59 1.615 206 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 04 - 2018-11-13 Ako sme si potopili loď národného hospodárstva v „dokonalej búrke“... 1:26:01 1.393 201 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 03 - 2018-11-06 „Scenár už máme – aká bude réžia ?“ 1:59:23 1.394 199 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 02 - 2018-10-15 s Marianom Vitkovičom 2:01:10 2.070 500 0 0
Spomienky na budovanie Kapitalizmu 01 - 2018-10-02 o tri : štart do kapitalizmu 2:01:07 1.051 234 0 0