Бѣгємоѳ. Партізанськаѩ пѣснѧ про бѣстіѩлізацию й монстрізацию любімой ѩко завладѣніѥ номосом зѣмлі, хартландом, родіной.

Агωнаљныѥ ѿношеніѩ ѳормують любовь мѣж завойӧванной любімой й завоѥватѣлєм-партізаном. Внутрі прѣдєљной агрѣссії й распорѧженіѥм плѣнной ѩко прѣдмѣтом проїзвољново пољзованіѩ содѣржиҵа глубочайшаѩ нѣжность й трѣпєт прѣд ѥйӧ сѵлой й красотой, затмѣвающєй сѵлу й красоту ѻстаљново космоса. Подлінно владєть любімой нѣвозможно, посѣму любімый захватываѥть ѥйӧ наскоком, пока ѻна нє ѻпомнілась, а затѣм уже пріручаѥть й прісваїваѥть ѥйӧ, дѣлаѩсь ѥйӧ нєйӧбходімою частію.

//музыка: Эрік Саті
слова: Самѱон

//Ѡркѣстр зѣмных партізан Слава Богу за Всьӧ:
ангѣлы нѣжново террора: лѣвіѩѳанськіѥ гітары-мандоліны,
Самѱон: прідыханіѩ

//слова

Сє, любімаѩ моѩ, ты вкрѹг мѣнє́,
в чрѣслах твоїх крѣпость бє,
в пупѣ - дінамо твоѥво мѧса,
хвост ставішь свой, ѩк кѵпаріс,
жилы орна́мєнтом лѧ́двіѥй
плѣ́тєны вніз,

рьӧбра выдєланы їз мѣдной латуні,
хрѣбєт слíѩн чӧрным чугýном,
а по нѹтру ты - начаљна
Госпо́днѧ пластмасса.
Їгры твої – їгры ангѣлов,
взойдьӧшь, любовь, на го́ру горóв,

мѵртворішь там тартарськім чєтвѣрола́пым,
сама їх кусаѥшь-царапашь,
под всѧкім дрѣвом ты спішь,
прі ѻсώку-тростнік і камыш,
скѵ́нію голωвє твоѥй їму́щі
лѣса, заборы, ѻвіны купно кýщєй,

із рєкі пійӧшь, Ійордан разлєйсѧ в твої уста –
нє замєтішь сѣвó, во главє твоѥй пустота,
уловлю как нєпріступный
взҩр твово ѻка,
облωжду́ узду́ о ноздрє́х,
з каково вωсто́ка

вдѣну кољцé в твоѭ нóздрю, красóтко,
возглаголішь молѣніѥ-прошеніѥ кротко,
сотворю завѣт з тобωй,
полωню́ тѧ в раба маљчішкой,
поїграю ѩко птічкой
ілі ѿдам дѣтѧм, ѩк ворωбы́шку,

напітаю тѧ ѻ ѩзы́цєх, раздєлю тобωй
твоїма умом-красотой
хананє́йскі нарóдові,
возложу на тѧ руку, помнѧ о брані,
бы́ша на тѣлє твоѥму
цвѣтущєму плóдовѣ.

Translate this for me

    Other
    Full Link
    Short Link (Twitter)
    Video Preview in progress...