⦿ Song Credits :-
► Writer - Vikas Nikam, Hemant Koli
► Singer - Harshala Patil, Prince Bodhare
► Keyboardist - Alpesh Mekde, Vikas Nikam
► Music - Akash Shejale, Manoj Kadam
► Chorus - Vanita Angane, Sanket Gujrathi
youtube.com/watch?v=ytvfw_lXXWo

Copyright - Sai Swar Music®️

    Folk
    • 89 bpm
    • Key: Ab
    Full Link
    Short Link (Twitter)