19.aprīlis. Gavēņa laika 39.diena. Lielā Piektdiena

Pārdomām. Šī atgriešnās ietver vairākas nostājas, kas visas kopā sekmē nesavtīgu, maiguma pilnu gādību. Vispirms tā ir pateicības izjūta un apziņa, ka viss saņemts nepelnīti, proti, ka pasaule ir Tēva mīlestības dāvana. Šādas nostājas sekas ir gatavība uz pašaizliedzīgu atteikšanos un augstsirdīgu rīcību, pat ja neviens to neredz un neatzīst. (..) Savu izredzētību mēs neuztveram kā iemeslu tam, lai lepotos ar sevi vai bezatbildīgi uzkundzētos citiem, bet gan kā vēl vienu iespēju, kas mums uzliek lielu atbildību, kuras pamatā ir ticība.
(Laudato Si, 220)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Kurā dzīves jomā man nepieciešama atgriešanās? Vai ir kādi šķēršļi, kas to kavē? Ko varu darīt, lai tos novērstu?

Pamudinājums labākai ikdienai. Iespēja atbalstīt dienas centru bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kurš šovasar tiks atvērts Rīgā, O.Vācieša ielā 6, lai vajadzīgo speciālistu palīdzību varētu saņemt ilgtermiņā, bez maksas un vienuviet. Centrā darbosies arī mūzikas terapeits. Ar savu atbalstu vari palīdzēt, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu piedalīties mūzikas terapijas nodarbībās. Kabineta iekārtošanai ir nepieciešami dažādi mūzikas instrumenti kā, piemēram, bungas, tamburīns, ksilofons, šķīvji, lietuskoks, metalofons, zvaniņu komplekti, blokflauta, džamba, oekāna skaņas, lietuskoks, u.c., kā arī sintezators, mūzikas centrs, mēbeles un paklājs. Šim nolūkam ir nepieciešami: 1953 EUR. Atbalstiet mūzikas terapijas kabineta izveidi praktiski, ziedojot uz “CARITAS LATVIJA” kontu: LV46HABA0551008657797, ar norādi: mūzikas terapija dienas centrā. "Caritas Latvija" Reģ. nr. 40008086191.

Dienas Evaņģēlijs. Ir piepildīts! (Jņ 18:30). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Modris Lācis.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 04/19/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)