10.aprīlis. Gavēņa laika 31.diena

Pārdomām. Var būt blakus daudziem cilvēkiem, dzīvot tai pašā mājoklī, tai pašā kvartālā vai strādāt tai pašā darbavietā, dalīties tai pašā ticībā, kontemplēt un gūt prieku tajos pašos dievišķajos noslēpumos, taču nepieņemt otru, nepūlēties pieņemt viņu ar mīlestību.(...) Ir taisnība, ka reizēm, kad esam atvērušies citiem, tas mums ir bijis ļoti sāpīgi. (...) Un te Marija mums atklājas kā sieviete, kas ir atvērta piedošanai, viņa rāda gatavību nolikt malā ieļaunojumus un neuzticēšanos; viņa atsakās no apsūdzībām par to, kā “būtu varējis būt”, ja viņas Dēla draugi, ja viņas tautas priesteri vai arī, ja pie varas esošie būtu izturējušies citādi. Viņa neļauj sevi uzvarēt frustrācijai vai bezspēcībai. Marija tic Jēzum un pieņem mācekli, jo attiecības, kas mūs dziedina un atbrīvo, ir tās, kas mūs arī atver uz satikšanos un brālību, jo ļauj mums otrā atklāt paša Dieva klātbūtni.
(No Svētā tēva homīlijas Svētajā Misē Aglonā, 2018. gada 24. septembrī)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Kā veidoju attiecības ikdienā? Kur pavadu vairāk laika - reālajā pasaulē ar reāliem, klātesošiem cilvēkiem, vai virtuālā pasaulē?

Pamudinājums labākai ikdienai. Līdz Lieldienām apņemšos mazāk laika veltīt sociālajiem tīkliem, vairāk laika pavadīšu ar ģimeni un cilvēkiem, kas man dārgi. Uzdrīkstēšos veidot vai atjaunot attiecības.

Dienas Evaņģēlijs. Ja jūsu Tēvs būtu Dievs, tad jūs mani mīlētu (Jņ 8:42). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Juris Zarāns.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

    Radioshow
    • Type: Live
    • Release Date: 04/10/2019 9:00 AM
    Full Link
    Short Link (Twitter)