9.aprīlis. Gavēņa laika 30.diena

Pārdomām. Jūs, kas esat veltījuši dvēseli un miesu, kas esat veltījuši dzīvi, lai atgūtu jūsu tēvzemes brīvību, bieži vien jūtaties aizmirsti. Lai arī tas skan paradoksāli, šodien — brīvības vārdā — brīvie cilvēki gados vecos nolemj vientulībai, izraidīšanai, līdzekļu trūkumam, izstumšanai un pat postam. Ja tas tā ir, tad tie, kas ir cīnījušies par tiesību iegūšanu, ir kļuvuši par tā saucamā brīvības un progresa vilciena pēdējā vagona pasažieriem, kas noraugās uz svešām svinībām, lai gan godināti un cildināti, tomēr aizmirsti ikdienas dzīvē.
(No Svētā tēva uzrunas Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē vecākās paaudzes cilvēkiem, 2018. gada 24. septembrī)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Kas es esmu? Ko citi cilvēki saka par mani? Ko pats domāju par sevi? Kāda ir patiesība?

Pamudinājums labākai ikdienai. Ja savas attieksmes, vārdu vai uzvedības dēļ esmu licis kādam justies atstumtam vai vientuļam, atzīšu savu kļūdu un vērsīšu to par labu.

Dienas Evaņģēlijs. Kas Tu esi? (Jņ 8:25). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Edgars Cakuls.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 04/09/2019 10:00 AM
    Full Link
    Short Link (Twitter)