8.aprīlis. Gavēņa laika 29.diena

Pārdomām. (…) mūsu ticība nav paredzēta slēpšanai, bet gan tai jātiek pazītai un jābūt klātesošai dažādās sabiedrības jomās, lai visi varētu raudzīties tās skaistumā un tikt tās gaismas apgaismoti (sal. Lk 11,33). Ja Evaņģēlija mūzika vairs netiek atskaņota mūsu dzīvē un tiek pārveidota par skaistu pagātnes partitūru, tā vairs nespēs izjaukt žņaudzošo vienmuļību, kas liedz dzīvot cerībai, tādējādi padarot neauglīgus visus mūsu pūliņus. Ja Evaņģēlija mūzika vairs nevibrē mūsos, tad būsim zaudējuši no līdzcietības izrietošo prieku, no paļāvības dzimstošo maigumu, spēju izlīgt, kuras avots ir apziņā, ka mums ir piedots un tiekam sūtīti.
(No Svētā tēva uzrunas ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā, 2018. gada 24. septembrī)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai mēģinu slēpt to, ka ticu Dievam, ka esmu kristietis? Vai runāju ar cilvēkiem par ticību? Vai katru svētdienu apmeklēju baznīcu un piedalos Svētajā Misē, regulāri eju pie Grēksūdzes sakramenta?

Pamudinājums labākai ikdienai. Lūgšu Jēzum, lai Viņš dod drosmi un iespēju liecināt.

Dienas Evaņģēlijs. Es esmu pasaules gaisma (Jņ 8:12). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Vitālijs Filipenoks.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada aprīlis

Translate this for me please

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 04/08/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)