29.marts. Gavēņa laika 21.diena

Pārdomām. Svētais Pāvils iedrošina kristiešus Romā, lai viņi “neatmaksā nevienam ļaunu ar ļaunu” (Rom 12, 17), lai viņi neatriebjas (sal.,19.p.), lai neļauj sevi uzveikt ļaunumam, bet, lai “uzvar ļaunu ar labu” (12, 21). Šāda nostāja nav vājuma, bet patiesa spēka zīme, jo pats Dievs ir “pacietīgs, taču varens spēkā” (Nah 1, 3). Dieva vārds mūs aicina:” Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums.” (Ef 4, 31). Mums ir jābūt uzmanīgiem un jācīnās ar savām agresīvajām un egocentriskajām nosliecēm, lai neļautu tām mūsos iesakņoties:” Dusmojieties, bet negrēkojiet; lai saule nenoriet pār jūsu dusmām!” (Ef 4, 26). Kad apstākļi mūs nospiež, vienmēr varam steigties pie enkura, kas ir lūgšana, kura vada mūs, lai mēs no jauna atrastos Dieva rokās un miera avota tuvumā:” Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”(Flp 4, 6-7).
(Gaudete et exultate, 113)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai manī nav iesakņojies paradums par visu sūdzēties un nemitīgi būt neapmierinātam ar citiem? Vai sarežģītā situācijā meklēju vainīgo, vai arī domāju, ko varu darīt, lai situāciju atrisinātu?

Pamudinājums labākai ikdienai. Šodien padomāšu, kā manā dzīvē izpaužas mīlestība uz Dievu un tuvāko.

Dienas Evaņģēlijs. Mīlēt Dievu no visas sirds, no visa prāta un no visa spēka un tuvāko mīlēt kā sevi pašu ir vairāk vērts nekā visi upuri. (Mk 12:33). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ilmārs Tolstovs.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 03/29/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)