27.marts. Gavēņa laika 19.diena

Pārdomām. “Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Šī svētība attiecas uz tiem, kam ir vienkārša un tīra sirds, jo sirds, kas zina, kā mīlēt, savā dzīvē nepieļauj neko, kas apdraud šo mīlestību, kaut ko, kas to vājina vai pakļauj briesmām. Bībelē sirds nozīmē mūsu patiesos nodomus, to, ko mēs patiešām meklējam un vēlamies, neatkarīgi no tā, ko mēs parādām: "jo cilvēks skatās uz acīm redzamo, kamēr Kungs skatās uz sirdi" (sal. 1 Sam 16, 7). Nekam, kas aptraipīts ar meliem, nav patiesas vērtības Kunga priekšā. (84) Kad sirds mīl Dievu un tuvāko (sal. Mt 22, 36-40), kad tas ir patiesais nodoms, nevis tukši vārdi, tad sirds ir tīra un var redzēt Dievu.
(Gaudete et exultate, 83, 86)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Cik bieži lasu Svētos Rakstus un ļauju, lai caur Rakstu apceri Dieva Vārds šķīsta manu sirdi un domas? Vai piederu pie tiem cilvēkiem, kuri lūdzas, bet ikdienā dzīvo (domā, runā, rīkojas) kā neticīgie?

Pamudinājums labākai ikdienai. Izvērtēšu savu dzīvi, prioritātes, lēmumus, attiecības mūžības perspektīvā. Nebaidīšos pieņemt drosmīgu lēmumu atteikties no lietām, ieradumiem, attiecībām, kuras varētu kavēt manu ieiešanu Debesu Valstībā ar šķīstu sirdi.

Dienas Evaņģēlijs. Kas pilda baušļus, tas tiks atzīts par lielu debesu valstībā (Mt 5:19). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 03/27/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)