23.marts. Gavēņa laika 16.diena

Pārdomām. Nekritīsim vienaldzībā, kas pazemo; pieradumā, kas anestezē dvēseli un traucē atklāt jauno; cinismā, kas iznīcina. Atvērsim savas acis, lai uzlūkotu pasaules ciešanas, daudzo brāļu un māsu brūces, kuriem ir atņemta cieņa, un jutīsimies pamudināti ieklausīties viņu saucienā pēc palīdzības. Lai mūsu rokas satver viņu rokas, un pievilksim viņus sev klāt, lai tie sajūt mūsu tuvuma, draudzības un brālības siltumu. Lai viņu sauciens kļūst mūsējais, un kopā mēs varēsim salauzt vienaldzības mūri, kas bieži valda pār visu, lai tādējādi noslēptu liekulību un egoismu.
(Misericordiae Vultus, 15)

Pamudinājums labākai ikdienai. Caritas Uzklausīšanas centrs: Mūsu ikdiena paiet lielā steigā. Katram mums dzīvē ir uzticēti savi pienākumi. Taču nereti tieši šīs steigas dēļ, nesanāk apstāties un ieklausīties tajos, kas nonākuši bezpalīdzības situācijā. Šiem cilvēkiem, savukārt, mēdz iestāties bezcerība un kauns apgrūtināt citus ar savām problēmām. Bet tam tā nevajadzētu būt. Mūsu cerības spēks ir Kunga žēlsirdība un līdzjūtība. Caritas pasaulē un nu arī Latvijā organizē UZKLAUSĪŠANAS CENTRU - vietu, kur netiks atraidīts neviens. Tādēļ Uzklausīšanas centrā ir gaidīts katrs, kurš atrodas izolētībā un trūkumā. Centrā darbosies atbalsta persona, kura sarunas laikā iedziļināsies ikviena situācijā, izvērtējot iespējas palīdzēt. Lai arī centrs primāri nav paredzēts materiālās palīdzības sniegšanai, tomēr zinot reālo situāciju, mēs vēlamies, lai būtu iespējas noorganizēt arī praktisku atbalstu sausās un konservētās pārtikas veidā. Uzklausīšanas centru Jūs varat atbalstīt, ziedojot uz "Caritas Latvija" kontu: LV46HABA0551008657797. Mērķis: Uzklausīšanas centram. Rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050.

Dienas Evaņģēlijs. Bet vajadzēja dzīrot un priecāties, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies (Lk 15:32). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Juris Skutels.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 03/23/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)