22.marts. Gavēņa laika 15.diena

Pārdomām. Mīlestība nevar būt tikai abstrakts vārds. Tā pēc savas dabas ir konkrēta dzīve: nodomi, attieksme, uzvedība, kas izpaužas ikdienas rīcībā. Dieva žēlsirdība ir Viņa atbildība par mums. Viņš jūtas atbildīgs, vēlas mūsu labumu un grib redzēt mūs laimīgus, prieka un miera piepildītus. Tanī pat virzienā jābūt orientētai kristiešu žēlsirdīgajai mīlestībai. Kā mīl Tēvs, tā mīl bērni. Kā Viņš ir žēlsirdīgs, tā arī mēs esam aicināti būt žēlsirdīgi viens pret otru.
(Misericordiae Vultus, 9)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Ar kādu savu rakstura trūkumu, attieksmi, uzvedību, vārdiem visvairāk ievainoju otru cilvēku?

Pamudinājums labākai ikdienai. Nosaukšu to vārdā un centīšos aizvietot ar pretējo - pozitīvo.

Dienas Evaņģēlijs. Dieva Valstība no jums tiks atņemta un atdota tautai, kas nes tās augļus (Mt 21:43). Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Toms Priedoliņš.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

    Radioshow
    • Type: Live
    • Release Date: 03/22/2019 10:00
    Full Link
    Short Link (Twitter)