21.marts. Gavēņa laika 14.diena

Pārdomām. Mēs esam aicināti izdzīvot žēlsirdību, jo pret mums kā pirmajiem tika pielietota žēlsirdība. Apvainojumu piedošana kļūst žēlsirdīgās mīlestības redzamā izpausme, un mums, kristiešiem, tas ir imperatīvs, kuru nevaram neievērot. Bieži vien piedot mums šķiet grūti. Tomēr piedošana ir instruments, kas ielikts mūsu trauslajās rokās, lai iegūtu sirds mieru. Atbrīvošanās no niknuma, dusmām, vardarbības un atriebības ir laimīgas dzīves nepieciešamais priekšnosacījums. Atbildēsim apustuļa pamudinājumam: “Lai saule nenoriet, jums dusmojoties.” (Ef 4,26) Īpaši ieklausīsimies Jēzus vārdos, kurš žēlsirdību izvirzīja par dzīves ideālu un mūsu ticības autentiskuma kritēriju: “Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi atradīs žēlsirdību.” (Mt5,7).
(Misericordiae Vultus, 9)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai sirdī turu aizvainojumu, nepiedošanu un rūgtumu uz kādu cilvēku? Vai esmu bijis pret kādu vardarbīgs vārdos, darbos, attieksmē?

Pamudinājums labākai ikdienai. Ja iespējams, lūgšu piedošanu. Došos uz grēksūdzi.

Dienas Evaņģēlijs. Viņiem ir Mozus un pravieši, lai klausa tos (LK 16:29) Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

Translate this for me

  Radioshow
  • Type: Podcast
  • Release Date: 03/21/2019 10:00
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing

  Show support for your favorite artists.  report infringement