20.marts. Gavēņa laika 13.diena

Pārdomām. Jēzus, redzēdams, ka daudzi cilvēki, kas Viņam sekoja, ir noguruši un bezpalīdzīgi, apmaldījušies un bez vadītāja, sajuta savas sirds dziļumos lielu līdzjūtību pret viņiem (sal. Mt 9,36). Šīs līdzjūtīgās mīlestības spēkā Viņš dziedināja slimos, kurus pie Viņa atveda (sal. Mt 14,14), un ar dažām maizēm un zivīm pabaroja lielus pūļus (sal. Mt 15,37). Tas, kas virzīja Jēzu visos apstākļos, bija nekas cits kā žēlsirdība, ar kuru Viņš lasīja jautātāju sirdīs un atbildēja viņu patiesākajām vajadzībām.
(Misericordiae Vultus, 8)

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Vai esmu pamanījis, kādas ir man tuvāko cilvēku patiesās vajadzības, "izsalkums"? Pēc sapratnes, atbalsta, uzklausīšanas, pamanīšanas?

Pamudinājums labākai ikdienai. Veltīšu laiku kādam, kuram ikdienā pievēršu mazāk uzmanības.

Dienas Evaņģēlijs. Cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. (Mt 20:28) Dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Modris Lācis.

Priestera katehēze par dienas lasījumiem un citi kalendāra ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar katolis.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

    Radioshow
    • Type: Podcast
    • Release Date: 03/20/2019 10:00 AM
    Full Link
    Short Link (Twitter)