Šīs dienas Svēto Rakstu lasījumi

Lasījums no pravieša Daniēla grāmatas (Dan 9, 4b-10)

Ak, Kungs, lielais un bijājamais Dievs, kas saglabā derību un žēlsirdību tiem, kas Tevi mīl un ievēro Tavus baušļus! Mēs grēkojām, nozie­dzāmies, mēs rīkojāmies bezdievīgi un sacēlāmies, un at­kāpāmies no Taviem baušļiem un Taviem likumiem. Mēs neklausījām Taviem kalpiem praviešiem, kas Tavā vārdā runāja ar mūsu ķēniņiem un augstmaņiem, ar mūsu tēviem un ar visiem zemes ļaudīm.
Tev, Kungs, ir taisnība, bet mums kauns sejā, kā tas ir šodien Jūdas vīriem un Jeruzalemes un visa Izraēļa iedzīvotājiem, tiem, kas ir tuvumā, un tiem, kas ir tālu prom visās zemēs, uz kurām Tu viņus izdzini viņu noziegumu dēļ, ko viņi darīja pret Tevi.
Kungs! Kauns sejā mums, mūsu ķēniņiem, mūsu augstmaņiem un mūsu tēviem, jo mēs grēkojām pret Tevi. Bet pie Kunga, mūsu Dieva, ir žēl­sirdība un piedošana, kaut gan mēs pret Viņu sa­cēlāmies un neklausījām Kunga, mūsu Dieva, balsij, ka mēs staigātu pēc Viņa Likuma, ko Viņš mums deva caur saviem kalpiem praviešiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 6, 36-38)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Esiet žēlsirdīgi, kā arī jūsu Tēvs ir žēlsirdīgs.
Netiesājiet, un jūs netiksiet tiesāti; nepazudiniet, un jūs netiksiet pazudināti. Piedodiet, un arī jums tiks piedots. Dodiet, un jums tiks dots: labs, piespaidīts, sakratīts un pāri plūstošs mērs tiks sabērts jūsu klēpī. Jo ar tādu pašu mēru, ar kādu jūs mērīsiet, arī jums tiks atmērīts.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Visi ieraksti klausāmi šeit:
Gavēņa kalendārs 2019


Teksts sadarbībā ar mieramtuvu.lv.
Lielais gavēnis, 2019. gada marts

Translate this for me please

  Radioshow
  • Type: Live
  • Release Date: 03/18/2019 09:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Video Preview in progress...

  The COVID-19 virus has impacted the creative community around the world. Show support for your favorite artists.  report infringement