Katehēzē klausies, kas ir Jēzus un ko mēs varam droši zināt par Viņu.

    Spirtual
    Full Link
    Short Link (Twitter)