Jēzus ir Emanuels
Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: "Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams: redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums." Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Tā Kunga eņģelis tam bija pavēlējis, viņš ņēma savu sievu pie sevis.
/Mt 1:18-24/

Šodienas Evaņģēlijs mums liek aizdomāties par vairākiem mūsu ticības pamatiem. Pirmkārt mēs redzam divu jaunu cilvēku mīlestību. Marija un Jāzeps ir saderināti. Abu saderināšanās laikā viņus piemeklē liels pārbaudījums, proti, Marija ir stāvoklī. Varam iedomāties kādas sajūtas tas raisīja. Redzam arī, ka Jāzeps ir cēls un vēlas atstāt Mariju, lai neceltu viņai neslavu. Svarīga lieta, ko redzam pie Jāzepa ir tā, ka viņš domāja. Grūtos brīžos vienmēr ir svarīgi domāt un meklēt Dievu. Dievs Jāzepam atklāj patiesību sapnī, izskaidro situāciju un dod spēku. Tāpat šis fragments atklāj Svētā Gara nozīmi pestīšanas vēsturē. Svētais Gars ar Jēzu rada jaunu kārtību, jaunas attiecības ar Dievu. Dievs atklāj arī bērna vārdu - Jēzus kas nozīmē Jahve glābj. Tāpat bērnam tiek dots vārds Emanuels - Dievs ar mums. Tātad caur Jēzu mēs vairs neesam bāreņi, caur Viņu mēs varam sastapt Dievu.

Jautājumi pārdomām:

 • Kā es meklēju Dieva prātu savā dzīvē?
 • Kā es šodien sauktu Jēzu?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Ainārs Baštiks.

Translate this for me please

  Radioshow
  • Release Date: 12/18/2020 06:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing