sach keh raha hai diwana- UnpluggedsasUnpluggedsasaUnpluggedUnpluggedUnpluggednpluggedsasUnpluggedsasaUnpluggedUnpluggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluguggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnplugaUnpluggedUnpluggedUnplugged
aUnpluggedUnpluggedUnpluggededUnpluggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUaUnpluggedUnpluggedUnpluggedaUnpluggedUnuggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnplugaUnpluggedUnpluggedUnpluggededUnpluggedUnaUnpluggedUnaUnpluggedUnpluggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluggededUnpluggedUaUnpluggedUnaUnpluggedUnpluggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluggededUnpluggedUaUnpluggedUnpluggedUnpluggededUnpluggedUaUnpluggedUnpluggedUnpluggededUnpluggedUaUnpluggedUnpluggedUnpluggededUnpluggedUaUnpluggedUnpluggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluggedgedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluggedgedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluggedgedUnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnpluggededUnpsach keh raha hai diwana- UnpluggedaUnpluggedUnpluggedUnplugged
vocal

    Chillout
    • 157 bpm
    • Key: Gm
    Full Link
    Short Link (Twitter)