R3iCHEL

R3ICHEL, a timid girl. After being accidentally exposed to music for the first time, she start to have a big "love" for electronic music. R3ICHEL founded Famartist with the aim of bringing electronic music events closer to eveybody. In the beginning of 2020, R3ICHEL have decided to join Mix Us Happy Vietnam Journey to find herself and begin her music journey.

~Vietnamese ~
R3ichel, một cô gái rụt rè. Khi vô tình được tiếp xúc với âm nhạc điện tử lần đầu tiên, cô đã dần bắt đầu có "tình yêu" với âm nhạc điện tử. Vì thế, R3ichel đã thành lập kênh Famartist với mục đích mang các sự kiện âm nhạc điện tử đến gần với mọi người hơn. Vào đầu năm 2020, R3ichel đã quyết định tham gia hành trình Mix Us Happy Việt Nam để tìm kiếm bản thân mình và bắt đầu con đường âm nhạc của cô.

BOOKING CONTACT
► Fanpage : facebook.com/r3ichel.official
► Instagram : instagram.com/r3ichel.official
► Hearthis : hearthis.at/r3ichel-official
► Booking: spiritofnature.vn@gmail.com
► Contact: +84366397456 (Ms.Audrey)

read more

R3ICHEL, a timid girl. After being accidentally exposed to music for the first time, she start to have a big "love" for electronic music. R3ICHEL founded Famartist with the aim of bringing electronic music events closer to eveybody. In the beginning of 2020, R3ICHEL have decided to join Mix Us Happy Vietnam Journey to find herself and begin her music journey.

~Vietnamese ~
R3ichel, một cô gái rụt rè. Khi vô tình được tiếp xúc với âm nhạc điện tử lần đầu tiên, cô đã dần bắt đầu có "tình yêu" với âm nhạc điện tử. Vì thế, R3ichel đã thành lập kênh Famartist với mục đích mang các sự kiện âm nhạc điện tử đến gần với mọi người hơn. Vào đầu năm 2020, R3ichel đã quyết định tham gia hành trình Mix Us Happy Việt Nam để tìm kiếm bản thân mình và bắt đầu con đường âm nhạc của cô.

BOOKING CONTACT
► Fanpage : facebook.com/r3ichel.official
► Instagram : instagram.com/r3ichel.official
► Hearthis : hearthis.at/r3ichel-official
► Booking: spiritofnature.vn@gmail.com
► Contact: +84366397456 (Ms.Audrey)

Facebook

    3 Followers

      Following 2